ภาษา:

ภาษาตุรกี

[tr]

กลับไปยังภาษาตุรกี

หมวดหมู่: animals

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงanimals

 • การออกเสียง : kedi kedi
 • การออกเสียง : Kaan Kaan
 • การออกเสียง : balık balık
 • การออกเสียง : hayvan hayvan
 • การออกเสียง : sola sola
 • การออกเสียง : kartal kartal
 • การออกเสียง : ezel ezel
 • การออกเสียง : aardvark aardvark
 • การออกเสียง : kot kot
 • การออกเสียง : verme verme
 • การออกเสียง : avel avel
 • การออกเสียง : mantis mantis
 • การออกเสียง : Panter Panter
 • การออกเสียง : kolibri kolibri
 • การออกเสียง : akrep akrep
 • การออกเสียง : fauna fauna
 • การออกเสียง : kani kani
 • การออกเสียง : oğlak oğlak
 • การออกเสียง : koro koro
 • การออกเสียง : boxer boxer
 • การออกเสียง : maki maki
 • การออกเสียง : gazel gazel
 • การออกเสียง : salamandra salamandra
 • การออกเสียง : tarantula tarantula
 • การออกเสียง : iguana iguana
 • การออกเสียง : yak yak
 • การออกเสียง : gato gato
 • การออกเสียง : orangutan orangutan
 • การออกเสียง : cet cet
 • การออกเสียง : hare hare
 • การออกเสียง : flamingo flamingo
 • การออกเสียง : labrador labrador
 • การออกเสียง : bizon bizon
 • การออกเสียง : okapi okapi
 • การออกเสียง : hona hona
 • การออกเสียง : Tapir Tapir
 • การออกเสียง : kobra kobra
 • การออกเสียง : kura kura
 • การออกเสียง : spin spin
 • การออกเสียง : sele sele
 • การออกเสียง : etalon etalon
 • การออกเสียง : kermes kermes
 • การออกเสียง : hipopotam hipopotam
 • การออกเสียง : hin hin
 • การออกเสียง : pelikan pelikan
 • การออกเสียง : lup lup
 • การออกเสียง : mors mors
 • การออกเสียง : langur langur
 • การออกเสียง : trap trap
 • การออกเสียง : kondor kondor
 • การออกเสียง : muflon muflon
 • การออกเสียง : salpa salpa