ภาษา:

คลิงออน

[tlh]

กลับไปยังคลิงออน

หมวดหมู่: verb

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverb

 • การออกเสียง : mar mar
 • การออกเสียง : je je
 • การออกเสียง : sigh sigh
 • การออกเสียง : har har
 • การออกเสียง : wew wew
 • การออกเสียง : rap rap
 • การออกเสียง : chop chop
 • การออกเสียง : boj boj
 • การออกเสียง : pij pij
 • การออกเสียง : van van
 • การออกเสียง : Wem Wem
 • การออกเสียง : ret ret
 • การออกเสียง : bos bos
 • การออกเสียง : teb teb
 • การออกเสียง : je' je'
 • การออกเสียง : jos jos
 • การออกเสียง : Hop Hop
 • การออกเสียง : ror ror
 • การออกเสียง : jatlh jatlh
 • การออกเสียง : mob mob
 • การออกเสียง : haj haj
 • การออกเสียง : qalmoH qalmoH
 • การออกเสียง : bech bech
 • การออกเสียง : wot wot
 • การออกเสียง : yap yap
 • การออกเสียง : tlhup tlhup