ภาษา:

คลิงออน

[tlh]

กลับไปยัง คลิงออน

หมวดหมู่: verb

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverb

 • การออกเสียงคำว่า mar mar
 • การออกเสียงคำว่า wew wew
 • การออกเสียงคำว่า har har
 • การออกเสียงคำว่า sigh sigh
 • การออกเสียงคำว่า rap rap
 • การออกเสียงคำว่า pij pij
 • การออกเสียงคำว่า je je
 • การออกเสียงคำว่า wem wem
 • การออกเสียงคำว่า ret ret
 • การออกเสียงคำว่า teb teb
 • การออกเสียงคำว่า je' je'
 • การออกเสียงคำว่า bos bos
 • การออกเสียงคำว่า van van
 • การออกเสียงคำว่า ror ror
 • การออกเสียงคำว่า jos jos
 • การออกเสียงคำว่า mob mob
 • การออกเสียงคำว่า jatlh jatlh
 • การออกเสียงคำว่า haj haj
 • การออกเสียงคำว่า Hop Hop
 • การออกเสียงคำว่า qalmoH qalmoH
 • การออกเสียงคำว่า bech bech
 • การออกเสียงคำว่า wot wot
 • การออกเสียงคำว่า yap yap
 • การออกเสียงคำว่า tlhup tlhup