ภาษา:

คลิงออน

[tlh]

กลับไปยัง คลิงออน

หมวดหมู่: svenska substantiv

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsvenska substantiv

  • การออกเสียงคำว่า Hop Hop
  • การออกเสียงคำว่า dun dun
  • การออกเสียงคำว่า haj haj