ภาษา:

คลิงออน

[tlh]

กลับไปยังคลิงออน

หมวดหมู่: svenska substantiv

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsvenska substantiv

  • การออกเสียง : Hop Hop
  • การออกเสียง : dun dun
  • การออกเสียง : haj haj