ภาษา:

คลิงออน

[tlh]

กลับไปยัง คลิงออน

  • การออกเสียงคำว่า Hop Hop
  • การออกเสียงคำว่า dun dun
  • การออกเสียงคำว่า haj haj