ภาษา:

คลิงออน

[tlh]

กลับไปยัง คลิงออน

  • การออกเสียงคำว่า 'ar 'ar
  • การออกเสียงคำว่า 'Iv 'Iv
  • การออกเสียงคำว่า nuqDaq nuqDaq
  • การออกเสียงคำว่า chay' chay'
  • การออกเสียงคำว่า ghorgh ghorgh
  • การออกเสียงคำว่า nuq nuq
  • การออกเสียงคำว่า qatlh qatlh