ภาษา:

คลิงออน

[tlh]

กลับไปยังคลิงออน

หมวดหมู่: question words

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงquestion words

  • การออกเสียง : chay' chay'
  • การออกเสียง : nuq nuq
  • การออกเสียง : qatlh qatlh
  • การออกเสียง : nuqDaq nuqDaq
  • การออกเสียง : 'ar 'ar
  • การออกเสียง : 'Iv 'Iv
  • การออกเสียง : ghorgh ghorgh