ภาษา:

คลิงออน

[tlh]

กลับไปยัง คลิงออน

  • การออกเสียงคำว่า je je
  • การออกเสียงคำว่า taj taj
  • การออกเสียงคำว่า qan qan