ภาษา:

คลิงออน

[tlh]

กลับไปยังคลิงออน

หมวดหมู่: monosyllable

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmonosyllable

  • การออกเสียงคำว่า bong bong
  • การออกเสียงคำว่า bing bing
  • การออกเสียงคำว่า Dub Dub
  • การออกเสียงคำว่า bud bud
  • การออกเสียงคำว่า dun dun