ภาษา:

คลิงออน

[tlh]

กลับไปยัง คลิงออน

  • การออกเสียงคำว่า bong bong
  • การออกเสียงคำว่า dun dun
  • การออกเสียงคำว่า bing bing
  • การออกเสียงคำว่า bud bud
  • การออกเสียงคำว่า Dub Dub