ภาษา:

คลิงออน

[tlh]

กลับไปยังคลิงออน

หมวดหมู่: monosyllable

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmonosyllable

  • การออกเสียง : bong bong
  • การออกเสียง : bing bing
  • การออกเสียง : Dub Dub
  • การออกเสียง : bud bud
  • การออกเสียง : dun dun