ภาษา:

ตากาล็อก

[tl]

กลับไปยัง ตากาล็อก

 • การออกเสียงคำว่า siyensiya siyensiya
 • การออกเสียงคำว่า termodinamika termodinamika
 • การออกเสียงคำว่า akustika akustika
 • การออกเสียงคำว่า matematika matematika
 • การออกเสียงคำว่า politika politika
 • การออกเสียงคำว่า dagsa dagsa
 • การออกเสียงคำว่า dagsin dagsin
 • การออกเสียงคำว่า dantay dantay
 • การออกเสียงคำว่า gitisig gitisig
 • การออกเสียงคำว่า tigal tigal
 • การออกเสียงคำว่า hambinging bigat hambinging bigat
 • การออกเสียงคำว่า basisig basisig
 • การออกเสียงคำว่า salumpuwit salumpuwit
 • การออกเสียงคำว่า kapnayan kapnayan
 • การออกเสียงคำว่า katiktik katiktik
 • การออกเสียงคำว่า sukatan sukatan
 • การออกเสียงคำว่า lahatan lahatan
 • การออกเสียงคำว่า Agham Agham
 • การออกเสียงคำว่า urian urian
 • การออกเสียงคำว่า salipapaw salipapaw
 • การออกเสียงคำว่า kabatas kabatas
 • การออกเสียงคำว่า dagikapnayan dagikapnayan