ภาษา:

ภาษาตากาล็อก

[tl]

กลับไปยังภาษาตากาล็อก

หมวดหมู่: Salitang kalye

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงSalitang kalye

 • การออกเสียง : pogi pogi
 • การออกเสียง : unggoy unggoy
 • การออกเสียง : usok usok
 • การออกเสียง : palpak palpak
 • การออกเสียง : praning praning
 • การออกเสียง : tiririt tiririt
 • การออกเสียง : kantot kantot
 • การออกเสียง : syota syota
 • การออกเสียง : cheng cheng
 • การออกเสียง : dyingle dyingle
 • การออกเสียง : tukmol tukmol
 • การออกเสียง : apir apir
 • การออกเสียง : okray okray
 • การออกเสียง : jingle jingle
 • การออกเสียง : burloloy burloloy
 • การออกเสียง : dyukaka dyukaka
 • การออกเสียง : hihirit hihirit
 • การออกเสียง : kokak kokak
 • การออกเสียง : dekwat dekwat
 • การออกเสียง : bubelya bubelya
 • การออกเสียง : tsutsu tsutsu
 • การออกเสียง : ek-ek ek-ek
 • การออกเสียง : jepoy jepoy
 • การออกเสียง : prosti prosti
 • การออกเสียง : hulidap hulidap
 • การออกเสียง : silahis silahis
 • การออกเสียง : alat alat
 • การออกเสียง : cheke cheke
 • การออกเสียง : kembot kembot
 • การออกเสียง : maryjones maryjones
 • การออกเสียง : binarurot binarurot
 • การออกเสียง : echas echas
 • การออกเสียง : denggoy denggoy
 • การออกเสียง : naka-high naka-high
 • การออกเสียง : damagans damagans
 • การออกเสียง : jaya-jaya jaya-jaya
 • การออกเสียง : walastik walastik
 • การออกเสียง : tsong tsong
 • การออกเสียง : chugi chugi
 • การออกเสียง : jamming jamming
 • การออกเสียง : topak topak
 • การออกเสียง : bagets bagets
 • การออกเสียง : batuta batuta
 • การออกเสียง : egot egot
 • การออกเสียง : jowawitz jowawitz
 • การออกเสียง : tsekwa tsekwa
 • การออกเสียง : bwaya bwaya
 • การออกเสียง : butata butata
 • การออกเสียง : bukbok bukbok
 • การออกเสียง : tsang tsang
 • การออกเสียง : timbog timbog
 • การออกเสียง : butaw butaw
 • การออกเสียง : dyorangga dyorangga
 • การออกเสียง : tutok tutok
 • การออกเสียง : chikahan chikahan
 • การออกเสียง : bakya bakya
 • การออกเสียง : okrayin okrayin
 • การออกเสียง : chick chick
 • การออกเสียง : tsibak tsibak
 • การออกเสียง : golay golay
 • การออกเสียง : boljak boljak
 • การออกเสียง : itlog itlog
 • การออกเสียง : buntot buntot
 • การออกเสียง : bangag bangag
 • การออกเสียง : walanju walanju
 • การออกเสียง : basag basag
 • การออกเสียง : scoba scoba
 • การออกเสียง : donselya donselya
 • การออกเสียง : chupa chupa
 • การออกเสียง : toyo toyo
 • การออกเสียง : burikit burikit
 • การออกเสียง : tsugi tsugi
 • การออกเสียง : JaJollibeekamijojoinkaba? JaJollibeekamijojoinkaba?
 • การออกเสียง : upak upak
 • การออกเสียง : haybol haybol
 • การออกเสียง : jabong jabong
 • การออกเสียง : harot harot
 • การออกเสียง : dedma dedma
 • การออกเสียง : atat atat
 • การออกเสียง : tsekot tsekot
 • การออกเสียง : komiks komiks
 • การออกเสียง : wiwi wiwi
 • การออกเสียง : bading bading
 • การออกเสียง : burikat burikat
 • การออกเสียง : durog durog
 • การออกเสียง : dagol dagol
 • การออกเสียง : gagamba gagamba
 • การออกเสียง : budol budol
 • การออกเสียง : bulig bulig
 • การออกเสียง : astig astig
 • การออกเสียง : mamam mamam
 • การออกเสียง : tissdrayb tissdrayb
 • การออกเสียง : patok patok
 • การออกเสียง : kotong kotong
 • การออกเสียง : bopol bopol
 • การออกเสียง : umboy umboy
 • การออกเสียง : karakas karakas
 • การออกเสียง : chupangko chupangko
 • การออกเสียง : harang harang
 • การออกเสียง : kalimot kalimot