ภาษา:

ตากาล็อก

[tl]

กลับไปยัง ตากาล็อก

 • การออกเสียงคำว่า Wais Wais
 • การออกเสียงคำว่า cheng cheng
 • การออกเสียงคำว่า tissdrayb tissdrayb
 • การออกเสียงคำว่า JaJollibeekamijojoinkaba? JaJollibeekamijojoinkaba?
 • การออกเสียงคำว่า chick chick
 • การออกเสียงคำว่า junkie junkie
 • การออกเสียงคำว่า jingle jingle
 • การออกเสียงคำว่า trip trip
 • การออกเสียงคำว่า batuta batuta
 • การออกเสียงคำว่า Watusi Watusi
 • การออกเสียงคำว่า iri iri
 • การออกเสียงคำว่า maryjones maryjones
 • การออกเสียงคำว่า timang timang
 • การออกเสียงคำว่า yakapsul yakapsul
 • การออกเสียงคำว่า chugi chugi
 • การออกเสียงคำว่า jontay jontay
 • การออกเสียงคำว่า pogi pogi
 • การออกเสียงคำว่า tsika tsika
 • การออกเสียงคำว่า haybol haybol
 • การออกเสียงคำว่า kokak kokak
 • การออกเสียงคำว่า tepok tepok
 • การออกเสียงคำว่า jamming jamming
 • การออกเสียงคำว่า palpak palpak
 • การออกเสียงคำว่า toyo toyo
 • การออกเสียงคำว่า goyo goyo
 • การออกเสียงคำว่า kadyot kadyot
 • การออกเสียงคำว่า sikyo sikyo
 • การออกเสียงคำว่า iskor iskor
 • การออกเสียงคำว่า naka-high naka-high
 • การออกเสียงคำว่า timbog timbog