ภาษา:

ภาษาตากาล็อก

[tl]

กลับไปยังภาษาตากาล็อก

หมวดหมู่: hydraulics

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงhydraulics

  • การออกเสียง : Sigwasan Sigwasan
  • การออกเสียง : initsigan initsigan
  • การออกเสียง : danumsigwasan danumsigwasan
  • การออกเสียง : tingirin tingirin
  • การออกเสียง : tigilan tigilan
  • การออกเสียง : laumin laumin
  • การออกเสียง : balnian balnian
  • การออกเสียง : buhagsigwasan buhagsigwasan
  • การออกเสียง : isigan isigan