ภาษา:

ไทย

[th]

กลับไปยัง ไทย

 • การออกเสียงคำว่า Khun Ying Khun Ying
 • การออกเสียงคำว่า Than Phuying Than Phuying
 • การออกเสียงคำว่า Phan Phan
 • การออกเสียงคำว่า Muen Muen
 • การออกเสียงคำว่า Phra Phra
 • การออกเสียงคำว่า Phraya Phraya
 • การออกเสียงคำว่า Chao Phraya Chao Phraya
 • การออกเสียงคำว่า Somdej Chao Phraya Somdej Chao Phraya
 • การออกเสียงคำว่า Khun Khun
 • การออกเสียงคำว่า Mom Luang Mom Luang
 • การออกเสียงคำว่า Mom Rajawongse Mom Rajawongse
 • การออกเสียงคำว่า Chao Chom Chao Chom
 • การออกเสียงคำว่า Phra Ong Chao Phra Ong Chao
 • การออกเสียงคำว่า Chao Fa Chao Fa
 • การออกเสียงคำว่า Krom Phrarachawangbowon Krom Phrarachawangbowon
 • การออกเสียงคำว่า Chao Chom Manda Chao Chom Manda
 • การออกเสียงคำว่า Phra Nang Ther Phra Nang Ther
 • การออกเสียงคำว่า Phra Rajathevi Phra Rajathevi
 • การออกเสียงคำว่า Phra Racha Chaya Phra Racha Chaya
 • การออกเสียงคำว่า Phra Akra Chaya Ther Phra Akra Chaya Ther
 • การออกเสียงคำว่า Phra Akra Rajathevi Phra Akra Rajathevi
 • การออกเสียงคำว่า Phra Rajini Phra Rajini
 • การออกเสียงคำว่า Somdej Phra Rajini Somdej Phra Rajini
 • การออกเสียงคำว่า Somdej Somdej
 • การออกเสียงคำว่า Phra Chao Phra Chao
 • การออกเสียงคำว่า Somdej Phra Chao Yu Hua Somdej Phra Chao Yu Hua