ภาษา:

เตลูกู

[తెలుగు]

กลับไปยัง เตลูกู

625 คำที่ีรอการออกเสียง.

  • บันทึกการออกเสียงคำว่า ఫ్లెమింగో ఫ్లెమింగో
  • บันทึกการออกเสียงคำว่า డొక్కు డొక్కు
  • บันทึกการออกเสียงคำว่า ఒప్పుకోలు ఒప్పుకోలు
  • บันทึกการออกเสียงคำว่า రాబందు రాబందు
  • บันทึกการออกเสียงคำว่า ఈలగద్ద ఈలగద్ద
  • บันทึกการออกเสียงคำว่า గోధుమలు గోధుమలు
  • บันทึกการออกเสียงคำว่า టమాటో టమాటో
  • บันทึกการออกเสียงคำว่า బౌద్ధమతము బౌద్ధమతము [buddhism]
  • บันทึกการออกเสียงคำว่า ఇవతల ఇవతల
  • บันทึกการออกเสียงคำว่า మార్చి మార్చి
  • บันทึกการออกเสียงคำว่า రహదారి రహదారి
  • บันทึกการออกเสียงคำว่า ఈకలు ఈకలు
  • บันทึกการออกเสียงคำว่า చుక్క చుక్క
  • บันทึกการออกเสียงคำว่า మెసలి మెసలి
  • บันทึกการออกเสียงคำว่า కల్యాణము కల్యాణము
  • บันทึกการออกเสียงคำว่า అమ్మమ్మ అమ్మమ్మ
  • บันทึกการออกเสียงคำว่า గవాక్షము గవాక్షము
  • บันทึกการออกเสียงคำว่า ఈతపండు ఈతపండు
  • บันทึกการออกเสียงคำว่า ఆలోచనాపరత్వము ఆలోచనాపరత్వము
  • บันทึกการออกเสียงคำว่า ఢామ్మను ఢామ్మను
  • บันทึกการออกเสียงคำว่า బుధవారము బుధవారము
  • บันทึกการออกเสียงคำว่า ఆకు కూరలు ఆకు కూరలు
  • บันทึกการออกเสียงคำว่า గాఢనిద్ర గాఢనిద్ర
  • บันทึกการออกเสียงคำว่า ఒడ్డాణము ఒడ్డాణము
  • บันทึกการออกเสียงคำว่า మనుమడు మనుమడు
  • บันทึกการออกเสียงคำว่า ఎకాలవ్యనగర్ ఎకాలవ్యనగర్
  • บันทึกการออกเสียงคำว่า అగ్రగణ్యుడు అగ్రగణ్యుడు
  • บันทึกการออกเสียงคำว่า గులాబి గులాబి
  • บันทึกการออกเสียงคำว่า వసంతము వసంతము
  • บันทึกการออกเสียงคำว่า ఝంఝ ఝంఝ