ภาษา:

ภาษาเตลูกู

[te]

กลับไปยังภาษาเตลูกู

หมวดหมู่: names

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnames

  • การออกเสียง : lemi lemi
  • การออกเสียง : sare sare
  • การออกเสียง : Arundhati Arundhati