ภาษา:

สวาฮิลี

[sw]

กลับไปยัง สวาฮิลี

  • การออกเสียงคำว่า zuri zuri
  • การออกเสียงคำว่า Italia Italia
  • การออกเสียงคำว่า kepha mosoti kepha mosoti
  • การออกเสียงคำว่า nasi nasi
  • การออกเสียงคำว่า Emilian Emilian
  • การออกเสียงคำว่า Kati Kati
  • การออกเสียงคำว่า Chiakaka Chiakaka
  • การออกเสียงคำว่า Yotam Yotam
  • การออกเสียงคำว่า Njoka Njoka
  • การออกเสียงคำว่า hadi hadi