ภาษา:

ภาษาสวาฮิลี

[sw]

กลับไปยังภาษาสวาฮิลี

หมวดหมู่: male names

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmale names

  • การออกเสียง : Israel Israel
  • การออกเสียง : Emilian Emilian
  • การออกเสียง : titi titi
  • การออกเสียง : Adi Adi