ภาษา:

สวาฮิลี

[sw]

กลับไปยัง สวาฮิลี

หมวดหมู่: male names

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmale names

  • การออกเสียงคำว่า Pete Pete
  • การออกเสียงคำว่า Israel Israel
  • การออกเสียงคำว่า Emilian Emilian