ภาษา:

สวาฮิลี

[sw]

กลับไปยัง สวาฮิลี

หมวดหมู่: india

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงindia

  • การออกเสียงคำว่า Amrisha Amrisha
  • การออกเสียงคำว่า chapati chapati
  • การออกเสียงคำว่า sita sita