ภาษา:

ภาษาสวีเดน

[Svenska]

กลับไปยังภาษาสวีเดน

885 คำที่ีรอการออกเสียง.

 • บันทึกการออกเสียง : sittställning sittställning [svenska substantiv]
 • บันทึกการออกเสียง : hamrande hamrande [svenska substantiv, svenska adjektiv]
 • บันทึกการออกเสียง : utbildningsdag utbildningsdag [svenska substantiv]
 • บันทึกการออกเสียง : helsingforsiska helsingforsiska [svenska adjektiv]
 • บันทึกการออกเสียง : oförblommerad oförblommerad [svenska adjektiv]
 • บันทึกการออกเสียง : till den grad till den grad
 • บันทึกการออกเสียง : plysch plysch [material]
 • บันทึกการออกเสียง : fixstjärna fixstjärna [svenska substantiv]
 • บันทึกการออกเสียง : centralgestalt centralgestalt [svenska substantiv]
 • บันทึกการออกเสียง : idealist idealist [noun]
 • บันทึกการออกเสียง : styva styva [svenska verb]
 • บันทึกการออกเสียง : kineskvarter kineskvarter [Substantiv (noun), Chinatown]
 • บันทึกการออกเสียง : förhandenvarande förhandenvarande [svenska adjektiv]
 • บันทึกการออกเสียง : bankfilial bankfilial [Substantiv (noun)]
 • บันทึกการออกเสียง : Sierra Leone Sierra Leone [Länder, Staaten, countries, főnév, noun, ország, state, geographical name, Countries of the World, països]
 • บันทึกการออกเสียง : tullvisitation tullvisitation [svenska substantiv]
 • บันทึกการออกเสียง : polisradio polisradio [svenska substantiv]
 • บันทึกการออกเสียง : trafikförseelse trafikförseelse [svenska substantiv]
 • บันทึกการออกเสียง : tårtsmula tårtsmula [svenska substantiv]
 • บันทึกการออกเสียง : kisspöl kisspöl [svenska substantiv]
 • บันทึกการออกเสียง : snabbläst snabbläst [svenska adjektiv]
 • บันทึกการออกเสียง : tankspriddhet tankspriddhet [svenska substantiv]
 • บันทึกการออกเสียง : tantig tantig [svenska adjektiv]
 • บันทึกการออกเสียง : golfare golfare [sostantivo, maschile, nautica, Substantiv (noun)]
 • บันทึกการออกเสียง : pluska pluska [slang]
 • บันทึกการออกเสียง : tebjudning tebjudning [svenska substantiv]
 • บันทึกการออกเสียง : herrelös herrelös [svenska adjektiv]
 • บันทึกการออกเสียง : cirkushund cirkushund [Hund]
 • บันทึกการออกเสียง : Krogdahl Krogdahl [Krogdahl, name]
 • บันทึกการออกเสียง : fnissande fnissande [svenska substantiv, svenska adverb]