ภาษา:

สวีดิช

[Svenska]

กลับไปยัง สวีดิช

780 คำที่ีรอการออกเสียง.

 • บันทึกการออกเสียงคำว่า spritflaska spritflaska [svenska substantiv]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า mörkläggningsgardiner mörkläggningsgardiner [svenska substantiv]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า känsloframkallande känsloframkallande [svenska adjektiv]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า konstkännare konstkännare [svenska substantiv]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า afrikanisera afrikanisera [svenska verb]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า molnfylld molnfylld [svenska adjektiv]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า kaffestund kaffestund [svenska substantiv]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า avskedstal avskedstal [svenska substantiv]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า andligen andligen [svenska adverb]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า sitta modell sitta modell [konst]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า tillväxtentreprenör tillväxtentreprenör [yrke]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า självmordshopp självmordshopp [svenska substantiv]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า stå modell stå modell [konst]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า göra rättvisa göra rättvisa
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า artikelserie artikelserie
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ett gott humör ett gott humör
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า personavdelning personavdelning
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า titta efter titta efter
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า till lunch till lunch
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า direkt tal direkt tal
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า indirekt tal indirekt tal
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า arbeta som bartender arbeta som bartender
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า stå i baren stå i baren
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า inte direkt inte direkt
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า på halvtid på halvtid
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า förhatlig förhatlig [svenska adjektiv]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า konstnärskap konstnärskap [konst]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า fästpunkt fästpunkt [svenska substantiv]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า vardagsruljans vardagsruljans [svenska substantiv]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า knaper knaper [svenska adjektiv]