ภาษา:

สวีดิช

[sv]

กลับไปยัง สวีดิช

 • การออกเสียงคำว่า Björn Björn
 • การออกเสียงคำว่า större skogsmus större skogsmus
 • การออกเสียงคำว่า älg älg
 • การออกเสียงคำว่า hjort hjort
 • การออกเสียงคำว่า utter utter
 • การออกเสียงคำว่า sädesärla sädesärla
 • การออกเสียงคำว่า ringduva ringduva
 • การออกเสียงคำว่า större hackspett större hackspett
 • การออกเสียงคำว่า gärdsmyg gärdsmyg
 • การออกเสียงคำว่า logaritm logaritm
 • การออกเสียงคำว่า svartvit flugsnappare svartvit flugsnappare
 • การออกเสียงคำว่า gulsparv gulsparv
 • การออกเสียงคำว่า ladugård ladugård
 • การออกเสียงคำว่า tobisgrissla tobisgrissla
 • การออกเสียงคำว่า mindre hackspett mindre hackspett
 • การออกเสียงคำว่า storskrake storskrake
 • การออกเสียงคำว่า fladdermöss fladdermöss
 • การออกเสียงคำว่า större strandpipare större strandpipare
 • การออกเสียงคำว่า ladusvala ladusvala
 • การออกเสียงคำว่า hackspett hackspett
 • การออกเสียงคำว่า strömstare strömstare
 • การออกเสียงคำว่า bäver bäver
 • การออกเสียงคำว่า bytta bytta
 • การออกเสียงคำว่า strandskata strandskata
 • การออกเสียงคำว่า gravand gravand
 • การออกเสียงคำว่า fiskmås fiskmås
 • การออกเสียงคำว่า trädkrypare trädkrypare
 • การออกเสียงคำว่า räv räv
 • การออกเสียงคำว่า enkelbeckasin enkelbeckasin
 • การออกเสียงคำว่า sorkar sorkar