ภาษา:

สวีดิช

[sv]

กลับไปยัง สวีดิช

หมวดหมู่: substantiv

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsubstantiv

 • การออกเสียงคำว่า parentes parentes
 • การออกเสียงคำว่า maximum maximum
 • การออกเสียงคำว่า överslagsberäkning överslagsberäkning
 • การออกเสียงคำว่า y-axel y-axel
 • การออกเสียงคำว่า x-axel x-axel
 • การออกเสียงคำว่า koordinat koordinat
 • การออกเสียงคำว่า koordinatsystem koordinatsystem
 • การออกเสียงคำว่า månghörning månghörning
 • การออกเสียงคำว่า andragradsekvation andragradsekvation
 • การออกเสียงคำว่า derivata derivata
 • การออกเสียงคำว่า exponent exponent
 • การออกเสียงคำว่า potens potens
 • การออกเสียงคำว่า kvadratrot kvadratrot
 • การออกเสียงคำว่า täljare täljare
 • การออกเสียงคำว่า nämnare nämnare
 • การออกเสียงคำว่า decimal decimal
 • การออกเสียงคำว่า pyramid pyramid
 • การออกเสียงคำว่า prisma prisma
 • การออกเสียงคำว่า asteroid asteroid
 • การออกเสียงคำว่า nebulosa nebulosa
 • การออกเสียงคำว่า kvasar kvasar
 • การออกเสียงคำว่า kofot kofot
 • การออกเสียงคำว่า meteorid meteorid
 • การออกเสียงคำว่า galax galax
 • การออกเสียงคำว่า riss riss
 • การออกเสียงคำว่า brådska brådska
 • การออกเสียงคำว่า täkt täkt
 • การออกเสียงคำว่า sprutt sprutt
 • การออกเสียงคำว่า emalj emalj
 • การออกเสียงคำว่า farkost farkost
 • การออกเสียงคำว่า filur filur
 • การออกเสียงคำว่า bravur bravur
 • การออกเสียงคำว่า ladugård ladugård
 • การออกเสียงคำว่า lagård lagård
 • การออกเสียงคำว่า herrgård herrgård
 • การออกเสียงคำว่า luva luva
 • การออกเสียงคำว่า latrin latrin
 • การออกเสียงคำว่า snyltgäst snyltgäst
 • การออกเสียงคำว่า ordklass ordklass
 • การออกเสียงคำว่า konjunktion konjunktion
 • การออกเสียงคำว่า infinitivmärke infinitivmärke
 • การออกเสียงคำว่า interjektion interjektion
 • การออกเสียงคำว่า imperfekt imperfekt
 • การออกเสียงคำว่า imperativ imperativ
 • การออกเสียงคำว่า supinum supinum
 • การออกเสียงคำว่า perfekt (språkv.) perfekt (språkv.)
 • การออกเสียงคำว่า pluskvamperfekt pluskvamperfekt
 • การออกเสียงคำว่า perfektparticip perfektparticip
 • การออกเสียงคำว่า presensparticip presensparticip
 • การออกเสียงคำว่า satsdel satsdel
 • การออกเสียงคำว่า semikolon semikolon
 • การออกเสียงคำว่า modus modus
 • การออกเสียงคำว่า indikativ indikativ
 • การออกเสียงคำว่า konjunktiv konjunktiv
 • การออกเสียงคำว่า predikatsfyllnad predikatsfyllnad
 • การออกเสียงคำว่า rättstavning rättstavning
 • การออกเสียงคำว่า felstavning felstavning
 • การออกเสียงคำว่า gom gom
 • การออกเสียงคำว่า brödföda brödföda
 • การออกเสียงคำว่า ripa ripa
 • การออกเสียงคำว่า pli pli
 • การออกเสียงคำว่า passare passare
 • การออกเสียงคำว่า pralin pralin
 • การออกเสียงคำว่า brits brits
 • การออกเสียงคำว่า trotsålder trotsålder
 • การออกเสียงคำว่า flöde flöde
 • การออกเสียงคำว่า kondens kondens
 • การออกเสียงคำว่า fnöske fnöske
 • การออกเสียงคำว่า vitterhet vitterhet
 • การออกเสียงคำว่า skavank skavank
 • การออกเสียงคำว่า droska droska
 • การออกเสียงคำว่า blessyr blessyr
 • การออกเสียงคำว่า padda padda
 • การออกเสียงคำว่า falang falang
 • การออกเสียงคำว่า pläd pläd
 • การออกเสียงคำว่า ister ister
 • การออกเสียงคำว่า botbänk botbänk
 • การออกเสียงคำว่า såt såt
 • การออกเสียงคำว่า skrank skrank
 • การออกเสียงคำว่า kaskad kaskad
 • การออกเสียงคำว่า järpe järpe
 • การออกเสียงคำว่า nattis nattis
 • การออกเสียงคำว่า plump plump
 • การออกเสียงคำว่า fä
 • การออกเสียงคำว่า spaljé spaljé
 • การออกเสียงคำว่า fimbulvinter fimbulvinter
 • การออกเสียงคำว่า ärjemarkskultur ärjemarkskultur
 • การออกเสียงคำว่า birkarl birkarl
 • การออกเสียงคำว่า midvinterblot midvinterblot
 • การออกเสียงคำว่า brittsommar brittsommar
 • การออกเสียงคำว่า spjäll spjäll
 • การออกเสียงคำว่า skrock skrock
 • การออกเสียงคำว่า problemformuleringsprivilegiet problemformuleringsprivilegiet
 • การออกเสียงคำว่า bönder bönder
 • การออกเสียงคำว่า fränder fränder
 • การออกเสียงคำว่า frände frände
 • การออกเสียงคำว่า blygd blygd
 • การออกเสียงคำว่า manslukerska manslukerska
 • การออกเสียงคำว่า ekvilibrist ekvilibrist
 • การออกเสียงคำว่า marketenteri marketenteri