ภาษา:

ภาษาสวีเดน

[sv]

กลับไปยังภาษาสวีเดน

หมวดหมู่: people

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpeople

 • การออกเสียงคำว่า Veronica Maggio Veronica Maggio
 • การออกเสียงคำว่า chef chef
 • การออกเสียงคำว่า sommelier sommelier
 • การออกเสียงคำว่า Anni-Frid Lyngstad Anni-Frid Lyngstad
 • การออกเสียงคำว่า sergeant sergeant
 • การออกเสียงคำว่า jurist jurist
 • การออกเสียงคำว่า eker eker
 • การออกเสียงคำว่า hebreisk hebreisk
 • การออกเสียงคำว่า laborant laborant
 • การออกเสียงคำว่า Ingemar Fries Ingemar Fries
 • การออกเสียงคำว่า innefolk innefolk
 • การออกเสียงคำว่า MELLBERG MELLBERG
 • การออกเสียงคำว่า Svante Thuresson Svante Thuresson
 • การออกเสียงคำว่า vettvilling vettvilling
 • การออกเสียงคำว่า slyngel slyngel
 • การออกเสียงคำว่า Ivar Kreuger Ivar Kreuger
 • การออกเสียงคำว่า Carl von Linné Carl von Linné
 • การออกเสียงคำว่า filmer filmer
 • การออกเสียงคำว่า ölänning ölänning
 • การออกเสียงคำว่า Dirigent Dirigent
 • การออกเสียงคำว่า regent regent
 • การออกเสียงคำว่า Anders Zorn Anders Zorn
 • การออกเสียงคำว่า specialist specialist
 • การออกเสียงคำว่า manager manager
 • การออกเสียงคำว่า zazzera zazzera
 • การออกเสียงคำว่า virrpanna virrpanna
 • การออกเสียงคำว่า priorinna priorinna
 • การออกเสียงคำว่า saxofonist saxofonist
 • การออกเสียงคำว่า personen personen
 • การออกเสียงคำว่า hellensk hellensk
 • การออกเสียงคำว่า Fugl-Meyer Fugl-Meyer
 • การออกเสียงคำว่า attaché attaché
 • การออกเสียงคำว่า Koster Koster
 • การออกเสียงคำว่า klerk klerk
 • การออกเสียงคำว่า timmerman timmerman
 • การออกเสียงคำว่า Sven Jonasson Sven Jonasson
 • การออกเสียงคำว่า förstagångsväljare förstagångsväljare
 • การออกเสียงคำว่า Ingvar Natanael Lidholm Ingvar Natanael Lidholm
 • การออกเสียงคำว่า clown clown
 • การออกเสียงคำว่า dramaturg dramaturg
 • การออกเสียงคำว่า stamkund stamkund
 • การออกเสียงคำว่า broderfolk broderfolk
 • การออกเสียงคำว่า Joakim Svalberg Joakim Svalberg
 • การออกเสียงคำว่า Ulf Gröhn Ulf Gröhn
 • การออกเสียงคำว่า helsingborgare helsingborgare
 • การออกเสียงคำว่า veterinärmottagning veterinärmottagning
 • การออกเสียงคำว่า professor professor
 • การออกเสียงคำว่า Lars Astley Lars Astley
 • การออกเสียงคำว่า predikant predikant
 • การออกเสียงคำว่า områdeschef områdeschef
 • การออกเสียงคำว่า Elise Elise
 • การออกเสียงคำว่า musikkritiker musikkritiker
 • การออกเสียงคำว่า mentor mentor
 • การออกเสียงคำว่า Björn Dixgård Björn Dixgård
 • การออกเสียงคำว่า Gustaf Norén Gustaf Norén
 • การออกเสียงคำว่า tester tester
 • การออกเสียงคำว่า förstagångsbesökare förstagångsbesökare
 • การออกเสียงคำว่า prins prins
 • การออกเสียงคำว่า personer personer
 • การออกเสียงคำว่า kanalje kanalje
 • การออกเสียงคำว่า essayist essayist
 • การออกเสียงคำว่า teaterkritiker teaterkritiker
 • การออกเสียงคำว่า apoteksföreståndare apoteksföreståndare
 • การออกเสียงคำว่า Melker Melker
 • การออกเสียงคำว่า folk folk
 • การออกเสียงคำว่า tolk tolk
 • การออกเสียงคำว่า minister minister
 • การออกเสียงคำว่า fabrikant fabrikant
 • การออกเสียงคำว่า drager drager
 • การออกเสียงคำว่า Anatom Anatom
 • การออกเสียงคำว่า Beatrice Järås Beatrice Järås
 • การออกเสียงคำว่า medeldistanslöpare medeldistanslöpare
 • การออกเสียงคำว่า bartender bartender
 • การออกเสียงคำว่า Gustav Dunker Gustav Dunker
 • การออกเสียงคำว่า sultan sultan
 • การออกเสียงคำว่า Jane Jane
 • การออกเสียงคำว่า journalist journalist
 • การออกเสียงคำว่า Roma Roma
 • การออกเสียงคำว่า Silvio Berlusconi Silvio Berlusconi
 • การออกเสียงคำว่า CajsaStina Åkerström CajsaStina Åkerström
 • การออกเสียงคำว่า censor censor
 • การออกเสียงคำว่า Henrik Ibsen Henrik Ibsen
 • การออกเสียงคำว่า väverska väverska
 • การออกเสียงคำว่า publicist publicist
 • การออกเสียงคำว่า Perser Perser
 • การออกเสียงคำว่า reder reder
 • การออกเสียงคำว่า René Malaise René Malaise
 • การออกเสียงคำว่า navigator navigator
 • การออกเสียงคำว่า cowboy cowboy
 • การออกเสียงคำว่า croupier croupier
 • การออกเสียงคำว่า Kroon Kroon
 • การออกเสียงคำว่า reporter reporter
 • การออกเสียงคำว่า telefonist telefonist
 • การออกเสียงคำว่า bookmaker bookmaker
 • การออกเสียงคำว่า spion spion
 • การออกเสียงคำว่า organist organist
 • การออกเสียงคำว่า kommittén kommittén
 • การออกเสียงคำว่า telegrafist telegrafist
 • การออกเสียงคำว่า nabo nabo
 • การออกเสียงคำว่า figurant figurant