ภาษา:

ภาษาสวีเดน

[sv]

กลับไปยังภาษาสวีเดน

หมวดหมู่: people

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpeople

 • การออกเสียง : chef chef
 • การออกเสียง : Veronica Maggio Veronica Maggio
 • การออกเสียง : Anni-Frid Lyngstad Anni-Frid Lyngstad
 • การออกเสียง : sommelier sommelier
 • การออกเสียง : Carl von Linné Carl von Linné
 • การออกเสียง : Fugl-Meyer Fugl-Meyer
 • การออกเสียง : sergeant sergeant
 • การออกเสียง : Ivar Kreuger Ivar Kreuger
 • การออกเสียง : hebreisk hebreisk
 • การออกเสียง : Svante Thuresson Svante Thuresson
 • การออกเสียง : jurist jurist
 • การออกเสียง : Ingemar Fries Ingemar Fries
 • การออกเสียง : eker eker
 • การออกเสียง : MELLBERG MELLBERG
 • การออกเสียง : laborant laborant
 • การออกเสียง : innefolk innefolk
 • การออกเสียง : Anders Zorn Anders Zorn
 • การออกเสียง : vettvilling vettvilling
 • การออกเสียง : slyngel slyngel
 • การออกเสียง : filmer filmer
 • การออกเสียง : specialist specialist
 • การออกเสียง : Dirigent Dirigent
 • การออกเสียง : regent regent
 • การออกเสียง : ölänning ölänning
 • การออกเสียง : manager manager
 • การออกเสียง : zazzera zazzera
 • การออกเสียง : virrpanna virrpanna
 • การออกเสียง : clown clown
 • การออกเสียง : Elise Elise
 • การออกเสียง : priorinna priorinna
 • การออกเสียง : personen personen
 • การออกเสียง : saxofonist saxofonist
 • การออกเสียง : Koster Koster
 • การออกเสียง : hellensk hellensk
 • การออกเสียง : attaché attaché
 • การออกเสียง : timmerman timmerman
 • การออกเสียง : klerk klerk
 • การออกเสียง : Ingvar Natanael Lidholm Ingvar Natanael Lidholm
 • การออกเสียง : Sven Jonasson Sven Jonasson
 • การออกเสียง : förstagångsväljare förstagångsväljare
 • การออกเสียง : dramaturg dramaturg
 • การออกเสียง : Lars Astley Lars Astley
 • การออกเสียง : stamkund stamkund
 • การออกเสียง : professor professor
 • การออกเสียง : journalist journalist
 • การออกเสียง : broderfolk broderfolk
 • การออกเสียง : Joakim Svalberg Joakim Svalberg
 • การออกเสียง : Ulf Gröhn Ulf Gröhn
 • การออกเสียง : helsingborgare helsingborgare
 • การออกเสียง : veterinärmottagning veterinärmottagning
 • การออกเสียง : Björn Dixgård Björn Dixgård
 • การออกเสียง : Gustaf Norén Gustaf Norén
 • การออกเสียง : predikant predikant
 • การออกเสียง : personer personer
 • การออกเสียง : områdeschef områdeschef
 • การออกเสียง : mentor mentor
 • การออกเสียง : musikkritiker musikkritiker
 • การออกเสียง : tester tester
 • การออกเสียง : förstagångsbesökare förstagångsbesökare
 • การออกเสียง : tolk tolk
 • การออกเสียง : kanalje kanalje
 • การออกเสียง : prins prins
 • การออกเสียง : essayist essayist
 • การออกเสียง : folk folk
 • การออกเสียง : teaterkritiker teaterkritiker
 • การออกเสียง : Melker Melker
 • การออกเสียง : apoteksföreståndare apoteksföreståndare
 • การออกเสียง : Jane Jane
 • การออกเสียง : bartender bartender
 • การออกเสียง : Beatrice Järås Beatrice Järås
 • การออกเสียง : minister minister
 • การออกเสียง : drager drager
 • การออกเสียง : Henrik Ibsen Henrik Ibsen
 • การออกเสียง : fabrikant fabrikant
 • การออกเสียง : Anatom Anatom
 • การออกเสียง : medeldistanslöpare medeldistanslöpare
 • การออกเสียง : Gustav Dunker Gustav Dunker
 • การออกเสียง : CajsaStina Åkerström CajsaStina Åkerström
 • การออกเสียง : sultan sultan
 • การออกเสียง : Roma Roma
 • การออกเสียง : Silvio Berlusconi Silvio Berlusconi
 • การออกเสียง : censor censor
 • การออกเสียง : publicist publicist
 • การออกเสียง : väverska väverska
 • การออกเสียง : reporter reporter
 • การออกเสียง : Perser Perser
 • การออกเสียง : telefonist telefonist
 • การออกเสียง : cowboy cowboy
 • การออกเสียง : reder reder
 • การออกเสียง : Kroon Kroon
 • การออกเสียง : René Malaise René Malaise
 • การออกเสียง : spion spion
 • การออกเสียง : croupier croupier
 • การออกเสียง : navigator navigator
 • การออกเสียง : Samer Samer
 • การออกเสียง : bookmaker bookmaker
 • การออกเสียง : cellist cellist
 • การออกเสียง : kommittén kommittén
 • การออกเสียง : telegrafist telegrafist
 • การออกเสียง : organist organist