ภาษา:

ภาษาสวีเดน

[sv]

กลับไปยังภาษาสวีเดน

หมวดหมู่: grundtal

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงgrundtal

 • การออกเสียงคำว่า sju sju
 • การออกเสียงคำว่า tjugosju tjugosju
 • การออกเสียงคำว่า tjugoett tjugoett
 • การออกเสียงคำว่า sjutton sjutton
 • การออกเสียงคำว่า två två
 • การออกเสียงคำว่า tjugoåtta tjugoåtta
 • การออกเสียงคำว่า tjugonio tjugonio
 • การออกเสียงคำว่า tjugotvå tjugotvå
 • การออกเสียงคำว่า fyrtio fyrtio
 • การออกเสียงคำว่า tjugoen tjugoen
 • การออกเสียงคำว่า nittio nittio
 • การออกเสียงคำว่า tjugofyra tjugofyra
 • การออกเสียงคำว่า tjugo tjugo
 • การออกเสียงคำว่า miljon miljon
 • การออกเสียงคำว่า fyra fyra
 • การออกเสียงคำว่า tio tio
 • การออกเสียงคำว่า ett ett
 • การออกเสียงคำว่า Elva Elva
 • การออกเสียงคำว่า tretton tretton
 • การออกเสียงคำว่า sjuttio sjuttio
 • การออกเสียงคำว่า arton arton
 • การออกเสียงคำว่า fjorton fjorton
 • การออกเสียงคำว่า tolv tolv
 • การออกเสียงคำว่า en biljon (10^12) en biljon (10^12)
 • การออกเสียงคำว่า triljon (10^18) triljon (10^18)
 • การออกเสียงคำว่า tusen tusen
 • การออกเสียงคำว่า en biljard (10^15) en biljard (10^15)
 • การออกเสียงคำว่า fem fem
 • การออกเสียงคำว่า en miljard (10^9) en miljard (10^9)
 • การออกเสียงคำว่า femton femton
 • การออกเสียงคำว่า en miljon en miljon
 • การออกเสียงคำว่า en kvadriljon (10^24) en kvadriljon (10^24)
 • การออกเสียงคำว่า tjugofem tjugofem
 • การออกเสียงคำว่า tvåhundra tvåhundra
 • การออกเสียงคำว่า trettio trettio
 • การออกเสียงคำว่า en triljon (10^18) en triljon (10^18)
 • การออกเสียงคำว่า trehundra trehundra
 • การออกเสียงคำว่า hundra hundra
 • การออกเสียงคำว่า två miljoner två miljoner
 • การออกเสียงคำว่า kvadriljon (10^24) kvadriljon (10^24)
 • การออกเสียงคำว่า ettusen ettusen
 • การออกเสียงคำว่า femtio femtio
 • การออกเสียงคำว่า nio nio
 • การออกเสียงคำว่า sexton sexton
 • การออกเสียงคำว่า 10 000 10 000
 • การออกเสียงคำว่า åttio åttio
 • การออกเสียงคำว่า tiotusen tiotusen
 • การออกเสียงคำว่า nitton nitton
 • การออกเสียงคำว่า biljon (10^12) biljon (10^12)
 • การออกเสียงคำว่า en triljard (10^21) en triljard (10^21)
 • การออกเสียงคำว่า åtta åtta
 • การออกเสียงคำว่า tjugotre tjugotre
 • การออกเสียงคำว่า 1 000 000 1 000 000
 • การออกเสียงคำว่า sextio sextio
 • การออกเสียงคำว่า tjugosex tjugosex
 • การออกเสียงคำว่า noll noll
 • การออกเสียงคำว่า biljard (10^15) biljard (10^15)
 • การออกเสียงคำว่า hundratusen hundratusen
 • การออกเสียงคำว่า etthundratusen etthundratusen
 • การออกเสียงคำว่า miljard (10^9) miljard (10^9)
 • การออกเสียงคำว่า etthundra etthundra
 • การออกเสียงคำว่า triljard (10^21) triljard (10^21)
 • การออกเสียงคำว่า 10 000 000 10 000 000