ภาษา:

สวีดิช

[sv]

กลับไปยัง สวีดิช

 • การออกเสียงคำว่า sexton sexton
 • การออกเสียงคำว่า 1 000 000 1 000 000
 • การออกเสียงคำว่า 10 000 10 000
 • การออกเสียงคำว่า 10 000 000 10 000 000
 • การออกเสียงคำว่า tusen tusen
 • การออกเสียงคำว่า två miljoner två miljoner
 • การออกเสียงคำว่า tiotusen tiotusen
 • การออกเสียงคำว่า etthundratusen etthundratusen
 • การออกเสียงคำว่า hundratusen hundratusen
 • การออกเสียงคำว่า en miljon en miljon
 • การออกเสียงคำว่า noll noll
 • การออกเสียงคำว่า tjugosex tjugosex
 • การออกเสียงคำว่า tvåhundra tvåhundra
 • การออกเสียงคำว่า trehundra trehundra
 • การออกเสียงคำว่า tjugofem tjugofem
 • การออกเสียงคำว่า tjugoen tjugoen
 • การออกเสียงคำว่า tjugotvå tjugotvå
 • การออกเสียงคำว่า etthundra etthundra
 • การออกเสียงคำว่า tjugosju tjugosju
 • การออกเสียงคำว่า tjugonio tjugonio
 • การออกเสียงคำว่า ettusen ettusen
 • การออกเสียงคำว่า fyrtio fyrtio
 • การออกเสียงคำว่า trettio trettio
 • การออกเสียงคำว่า miljon miljon
 • การออกเสียงคำว่า femtio femtio
 • การออกเสียงคำว่า hundra hundra
 • การออกเสียงคำว่า nittio nittio
 • การออกเสียงคำว่า åttio åttio
 • การออกเสียงคำว่า tjugoåtta tjugoåtta
 • การออกเสียงคำว่า sextio sextio