ภาษา:

ภาษาสวีเดน

[sv]

กลับไปยังภาษาสวีเดน

หมวดหมู่: grundtal

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงgrundtal

 • การออกเสียง : sju sju
 • การออกเสียง : tjugosju tjugosju
 • การออกเสียง : tjugoett tjugoett
 • การออกเสียง : två två
 • การออกเสียง : fyra fyra
 • การออกเสียง : tjugo tjugo
 • การออกเสียง : sjutton sjutton
 • การออกเสียง : fyrtio fyrtio
 • การออกเสียง : ett ett
 • การออกเสียง : tjugotvå tjugotvå
 • การออกเสียง : tjugoåtta tjugoåtta
 • การออกเสียง : nittio nittio
 • การออกเสียง : tjugonio tjugonio
 • การออกเสียง : tio tio
 • การออกเสียง : tjugoen tjugoen
 • การออกเสียง : fjorton fjorton
 • การออกเสียง : sjuttio sjuttio
 • การออกเสียง : Elva Elva
 • การออกเสียง : tolv tolv
 • การออกเสียง : nio nio
 • การออกเสียง : tjugofyra tjugofyra
 • การออกเสียง : fem fem
 • การออกเสียง : arton arton
 • การออกเสียง : trettio trettio
 • การออกเสียง : tretton tretton
 • การออกเสียง : miljon miljon
 • การออกเสียง : åtta åtta
 • การออกเสียง : tusen tusen
 • การออกเสียง : femton femton
 • การออกเสียง : en miljon en miljon
 • การออกเสียง : hundra hundra
 • การออกเสียง : femtio femtio
 • การออกเสียง : tvåhundra tvåhundra
 • การออกเสียง : sexton sexton
 • การออกเสียง : åttio åttio
 • การออกเสียง : nitton nitton
 • การออกเสียง : tjugofem tjugofem
 • การออกเสียง : en biljon (10^12) en biljon (10^12)
 • การออกเสียง : en miljard (10^9) en miljard (10^9)
 • การออกเสียง : triljon (10^18) triljon (10^18)
 • การออกเสียง : en biljard (10^15) en biljard (10^15)
 • การออกเสียง : sextio sextio
 • การออกเสียง : en kvadriljon (10^24) en kvadriljon (10^24)
 • การออกเสียง : två miljoner två miljoner
 • การออกเสียง : en triljon (10^18) en triljon (10^18)
 • การออกเสียง : trehundra trehundra
 • การออกเสียง : kvadriljon (10^24) kvadriljon (10^24)
 • การออกเสียง : ettusen ettusen
 • การออกเสียง : noll noll
 • การออกเสียง : 10 000 10 000
 • การออกเสียง : tjugotre tjugotre
 • การออกเสียง : tiotusen tiotusen
 • การออกเสียง : biljon (10^12) biljon (10^12)
 • การออกเสียง : en triljard (10^21) en triljard (10^21)
 • การออกเสียง : 1 000 000 1 000 000
 • การออกเสียง : tjugosex tjugosex
 • การออกเสียง : miljard (10^9) miljard (10^9)
 • การออกเสียง : biljard (10^15) biljard (10^15)
 • การออกเสียง : hundratusen hundratusen
 • การออกเสียง : etthundra etthundra
 • การออกเสียง : etthundratusen etthundratusen
 • การออกเสียง : triljard (10^21) triljard (10^21)
 • การออกเสียง : 10 000 000 10 000 000