ภาษา:

สวีดิช

[sv]

กลับไปยัง สวีดิช

 • การออกเสียงคำว่า Joel Joel
 • การออกเสียงคำว่า Ella Ella
 • การออกเสียงคำว่า Fabian Fabian
 • การออกเสียงคำว่า Amanda Amanda
 • การออกเสียงคำว่า ben ben
 • การออกเสียงคำว่า Anne Anne
 • การออกเสียงคำว่า April April
 • การออกเสียงคำว่า juli juli
 • การออกเสียงคำว่า Stefan Stefan
 • การออกเสียงคำว่า Signe Signe
 • การออกเสียงคำว่า Dennis Dennis
 • การออกเสียงคำว่า Halil Halil
 • การออกเสียงคำว่า Vilma Vilma
 • การออกเสียงคำว่า grace grace
 • การออกเสียงคำว่า Lea Lea
 • การออกเสียงคำว่า Salomon Salomon
 • การออกเสียงคำว่า Oskar Oskar
 • การออกเสียงคำว่า Pauline Pauline
 • การออกเสียงคำว่า nanna nanna
 • การออกเสียงคำว่า Heidi Heidi
 • การออกเสียงคำว่า Harry Harry
 • การออกเสียงคำว่า Adele Adele
 • การออกเสียงคำว่า Diana Diana
 • การออกเสียงคำว่า Enda Enda
 • การออกเสียงคำว่า Joshua Joshua
 • การออกเสียงคำว่า Victor Victor
 • การออกเสียงคำว่า Beatrice Beatrice
 • การออกเสียงคำว่า Pierre Pierre
 • การออกเสียงคำว่า Sylvester Sylvester
 • การออกเสียงคำว่า Louis Louis