ภาษา:

ภาษาสวีเดน

[sv]

กลับไปยังภาษาสวีเดน

หมวดหมู่: egennamn

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงegennamn

 • การออกเสียง : Viborg Viborg
 • การออกเสียง : Gerda Gerda
 • การออกเสียง : Åkesson Åkesson
 • การออกเสียง : Lindberg Lindberg
 • การออกเสียง : Vilhelm Vilhelm
 • การออกเสียง : Bergqvist Bergqvist
 • การออกเสียง : Margit Margit
 • การออกเสียง : Eira Eira
 • การออกเสียง : Tuva Tuva
 • การออกเสียง : Naemi Naemi
 • การออกเสียง : Lillian Lillian
 • การออกเสียง : Bernt Bernt
 • การออกเสียง : Rickard Rickard
 • การออกเสียง : Alrik Alrik
 • การออกเสียง : Evy Evy
 • การออกเสียง : Sandberg Sandberg
 • การออกเสียง : Elliot Elliot
 • การออกเสียง : Roland Roland
 • การออกเสียง : Jerker Jerker
 • การออกเสียง : Valborg Valborg
 • การออกเสียง : Herbert Herbert
 • การออกเสียง : Arvid Arvid
 • การออกเสียง : Olav Olav
 • การออกเสียง : Nancy Nancy
 • การออกเสียง : Lundqvist Lundqvist
 • การออกเสียง : Irene Irene
 • การออกเสียง : Justus Justus
 • การออกเสียง : Jonathan Jonathan
 • การออกเสียง : Roy Roy
 • การออกเสียง : Bengtsson Bengtsson
 • การออกเสียง : Carin Carin
 • การออกเสียง : Synnöve Synnöve
 • การออกเสียง : Leia Leia
 • การออกเสียง : Ingela Ingela
 • การออกเสียง : Sven-Erik Sven-Erik
 • การออกเสียง : Mauritz Mauritz
 • การออกเสียง : Juliana Juliana
 • การออกเสียง : Hilbert Hilbert
 • การออกเสียง : Karlskrona Karlskrona
 • การออกเสียง : Johnny Johnny
 • การออกเสียง : Ellie Ellie
 • การออกเสียง : Cypern Cypern
 • การออกเสียง : Per-Erik Per-Erik
 • การออกเสียง : Thorbjörn Thorbjörn
 • การออกเสียง : Trosa Trosa
 • การออกเสียง : Vänersborg Vänersborg
 • การออกเสียง : Fredrik Fredrik
 • การออกเสียง : Jakob Jakob
 • การออกเสียง : Hansen Hansen
 • การออกเสียง : Holmqvist Holmqvist
 • การออกเสียง : Ronnie Ronnie
 • การออกเสียง : Josefin Josefin
 • การออกเสียง : Trollhättan Trollhättan
 • การออกเสียง : Manne Manne
 • การออกเสียง : Eslöv Eslöv
 • การออกเสียง : Holger Holger
 • การออกเสียง : Flen Flen
 • การออกเสียง : Bengt-Åke Bengt-Åke
 • การออกเสียง : Hilda Hilda
 • การออกเสียง : Jan-Åke Jan-Åke
 • การออกเสียง : Österrike Österrike
 • การออกเสียง : Karlstad Karlstad
 • การออกเสียง : Peder Peder
 • การออกเสียง : Torshälla Torshälla
 • การออกเสียง : Torkel Torkel
 • การออกเสียง : Helmi Helmi
 • การออกเสียง : Henrietta Henrietta
 • การออกเสียง : Eksjö Eksjö
 • การออกเสียง : Lars-Åke Lars-Åke
 • การออกเสียง : Maj-Britt Maj-Britt
 • การออกเสียง : Görgen Görgen
 • การออกเสียง : Else-Marie Else-Marie
 • การออกเสียง : Pettersson Pettersson
 • การออกเสียง : Efraim Efraim
 • การออกเสียง : Ellen Ellen
 • การออกเสียง : Elise Elise
 • การออกเสียง : Britt-Marie Britt-Marie
 • การออกเสียง : Vä
 • การออกเสียง : Anselm Anselm
 • การออกเสียง : Borgholm Borgholm
 • การออกเสียง : Dahlberg Dahlberg
 • การออกเสียง : Sundbyberg Sundbyberg
 • การออกเสียง : Bert Bert
 • การออกเสียง : Isaksson Isaksson
 • การออกเสียง : Magni Magni
 • การออกเสียง : Carl Carl
 • การออกเสียง : Torgny Torgny
 • การออกเสียง : Claes-Göran Claes-Göran
 • การออกเสียง : Lysekil Lysekil
 • การออกเสียง : William William
 • การออกเสียง : Laila Laila
 • การออกเสียง : Britt Britt
 • การออกเสียง : Klas Klas
 • การออกเสียง : Månsson Månsson
 • การออกเสียง : Wilmer Wilmer
 • การออกเสียง : Laurentius Laurentius
 • การออกเสียง : Erhard Erhard
 • การออกเสียง : Anne-Charlotte Anne-Charlotte
 • การออกเสียง : Mathilda Mathilda
 • การออกเสียง : Elvin Elvin