ภาษา:

สวีดิช

[sv]

กลับไปยัง สวีดิช

 • การออกเสียงคำว่า Josef Josef
 • การออกเสียงคำว่า Sibylla Sibylla
 • การออกเสียงคำว่า Göteborg Göteborg
 • การออกเสียงคำว่า Berta Berta
 • การออกเสียงคำว่า Lina Lina
 • การออกเสียงคำว่า Ellie Ellie
 • การออกเสียงคำว่า Natalia Natalia
 • การออกเสียงคำว่า Jane Jane
 • การออกเสียงคำว่า Julia Julia
 • การออกเสียงคำว่า Irene Irene
 • การออกเสียงคำว่า Dick Dick
 • การออกเสียงคำว่า Nelly Nelly
 • การออกเสียงคำว่า Efraim Efraim
 • การออกเสียงคำว่า Christer Christer
 • การออกเสียงคำว่า Charlotte Charlotte
 • การออกเสียงคำว่า Sture Sture
 • การออกเสียงคำว่า Mio Mio
 • การออกเสียงคำว่า Constance Constance
 • การออกเสียงคำว่า Skellefteå Skellefteå
 • การออกเสียงคำว่า Vincent Vincent
 • การออกเสียงคำว่า set set
 • การออกเสียงคำว่า ernst ernst
 • การออกเสียงคำว่า ek ek
 • การออกเสียงคำว่า Angela Angela
 • การออกเสียงคำว่า Augusta Augusta
 • การออกเสียงคำว่า Oscar Oscar
 • การออกเสียงคำว่า Maximilian Maximilian
 • การออกเสียงคำว่า Harriet Harriet
 • การออกเสียงคำว่า Lucas Lucas
 • การออกเสียงคำว่า Noel Noel