ภาษา:

ภาษาสวีเดน

[sv]

กลับไปยังภาษาสวีเดน

หมวดหมู่: egennamn

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงegennamn

 • การออกเสียง : Göteborg Göteborg
 • การออกเสียง : Björn Björn
 • การออกเสียง : Malmö Malmö
 • การออกเสียง : Växjö Växjö
 • การออกเสียง : Jönköping Jönköping
 • การออกเสียง : Linköping Linköping
 • การออกเสียง : Kjell Kjell
 • การออกเสียง : Erik Erik
 • การออกเสียง : Ove Ove
 • การออกเสียง : Curt Curt
 • การออกเสียง : Göran Göran
 • การออกเสียง : Kristianstad Kristianstad
 • การออกเสียง : Kiruna Kiruna
 • การออกเสียง : Johan Johan
 • การออกเสียง : Skellefteå Skellefteå
 • การออกเสียง : Torbjörn Torbjörn
 • การออกเสียง : Stefan Löfven Stefan Löfven
 • การออกเสียง : Falun Falun
 • การออกเสียง : Umeå Umeå
 • การออกเสียง : Simon Simon
 • การออกเสียง : Linnea Linnea
 • การออกเสียง : berg berg
 • การออกเสียง : Claes Claes
 • การออกเสียง : Anders Anders
 • การออกเสียง : Herrljunga Herrljunga
 • การออกเสียง : Caroline Caroline
 • การออกเสียง : Luleå Luleå
 • การออกเสียง : Holmberg Holmberg
 • การออกเสียง : Ulricehamn Ulricehamn
 • การออกเสียง : Håkan Håkan
 • การออกเสียง : Ylva Ylva
 • การออกเสียง : Åke Åke
 • การออกเสียง : Ragnar Ragnar
 • การออกเสียง : Norrköping Norrköping
 • การออกเสียง : Åsa Åsa
 • การออกเสียง : Skövde Skövde
 • การออกเสียง : Mikael Mikael
 • การออกเสียง : Henning Henning
 • การออกเสียง : Astrid Astrid
 • การออกเสียง : liv liv
 • การออกเสียง : Västerås Västerås
 • การออกเสียง : lund lund
 • การออกเสียง : Leif Leif
 • การออกเสียง : Siri Siri
 • การออกเสียง : Örebro Örebro
 • การออกเสียง : Gävle Gävle
 • การออกเสียง : Einar Einar
 • การออกเสียง : Jesper Jesper
 • การออกเสียง : Östersund Östersund
 • การออกเสียง : Birgit Birgit
 • การออกเสียง : Båstad Båstad
 • การออกเสียง : Christer Christer
 • การออกเสียง : Börje Börje
 • การออกเสียง : Sjöberg Sjöberg
 • การออกเสียง : Kerstin Kerstin
 • การออกเสียง : Mattias Mattias
 • การออกเสียง : Thor Thor
 • การออกเสียง : Lidingö Lidingö
 • การออกเสียง : Jenny Jenny
 • การออกเสียง : Åre Åre
 • การออกเสียง : Ingmar Ingmar
 • การออกเสียง : Borlänge Borlänge
 • การออกเสียง : Svea Svea
 • การออกเสียง : Sigrid Sigrid
 • การออกเสียง : Joakim Joakim
 • การออกเสียง : Lesjöfors Lesjöfors
 • การออกเสียง : Solveig Solveig
 • การออกเสียง : Tjörn Tjörn
 • การออกเสียง : Gabriella Gabriella
 • การออกเสียง : Mölndal Mölndal
 • การออกเสียง : Elsa Elsa
 • การออกเสียง : Kajsa Kajsa
 • การออกเสียง : Lindqvist Lindqvist
 • การออกเสียง : Nybro Nybro
 • การออกเสียง : Bergman Bergman
 • การออกเสียง : Nils Nils
 • การออกเสียง : Gerd Gerd
 • การออกเสียง : Olivia Olivia
 • การออกเสียง : Gränna Gränna
 • การออกเสียง : Huskvarna Huskvarna
 • การออกเสียง : Uddevalla Uddevalla
 • การออกเสียง : Joachim Joachim
 • การออกเสียง : Birgitta Birgitta
 • การออกเสียง : Ystad Ystad
 • การออกเสียง : Berglund Berglund
 • การออกเสียง : Hampus Hampus
 • การออกเสียง : Strängnäs Strängnäs
 • การออกเสียง : Gotland Gotland
 • การออกเสียง : Tore Tore
 • การออกเสียง : Turkiet Turkiet
 • การออกเสียง : Gunnar Gunnar
 • การออกเสียง : dag dag
 • การออกเสียง : Björk Björk
 • การออกเสียง : Trelleborg Trelleborg
 • การออกเสียง : Hedemora Hedemora
 • การออกเสียง : Elaine Elaine
 • การออกเสียง : Norge Norge
 • การออกเสียง : Orust Orust
 • การออกเสียง : Larsson Larsson
 • การออกเสียง : Nore Nore