ภาษา:

สวีดิช

[sv]

กลับไปยัง สวีดิช

 • การออกเสียงคำว่า noppig noppig
 • การออกเสียงคำว่า eminent eminent
 • การออกเสียงคำว่า timid timid
 • การออกเสียงคำว่า sly sly
 • การออกเสียงคำว่า huge huge
 • การออกเสียงคำว่า stark stark
 • การออกเสียงคำว่า strömlinjeformad strömlinjeformad
 • การออกเสียงคำว่า felunderrättad felunderrättad
 • การออกเสียงคำว่า best best
 • การออกเสียงคำว่า back back
 • การออกเสียงคำว่า all all
 • การออกเสียงคำว่า international international
 • การออกเสียงคำว่า just just
 • การออกเสียงคำว่า last last
 • การออกเสียงคำว่า grand grand
 • การออกเสียงคำว่า glass glass
 • การออกเสียงคำว่า in in
 • การออกเสียงคำว่า afrikaans afrikaans
 • การออกเสียงคำว่า irisk irisk
 • การออกเสียงคำว่า benign benign
 • การออกเสียงคำว่า hind hind
 • การออกเสียงคำว่า gled gled
 • การออกเสียงคำว่า Adjektiv Adjektiv
 • การออกเสียงคำว่า fin fin
 • การออกเสียงคำว่า drag drag
 • การออกเสียงคำว่า diverse diverse
 • การออกเสียงคำว่า Toscana Toscana
 • การออกเสียงคำว่า sauna sauna
 • การออกเสียงคำว่า brutal brutal
 • การออกเสียงคำว่า premium premium