ภาษา:

ภาษาโชนา

[sn]

กลับไปยังภาษาโชนา

หมวดหมู่: noun

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnoun

  • การออกเสียง : gumi gumi
  • การออกเสียง : sadza sadza
  • การออกเสียง : bantu bantu
  • การออกเสียง : mwana mwana