ภาษา:

โชน่า

[sn]

กลับไปยัง โชน่า

  • การออกเสียงคำว่า Bantu Bantu
  • การออกเสียงคำว่า mwana mwana
  • การออกเสียงคำว่า sadza sadza
  • การออกเสียงคำว่า gumi gumi