ภาษา:

โชน่า

[sn]

กลับไปยัง โชน่า

หมวดหมู่: noun

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnoun

  • การออกเสียงคำว่า gumi gumi
  • การออกเสียงคำว่า sadza sadza
  • การออกเสียงคำว่า Bantu Bantu
  • การออกเสียงคำว่า mwana mwana