ภาษา:

ภาษาโชนา

[sn]

กลับไปยังภาษาโชนา

หมวดหมู่: countries

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcountries

  • การออกเสียง : Zimbabwe Zimbabwe
  • การออกเสียง : China China