ภาษา:

โชน่า

[sn]

กลับไปยัง โชน่า

หมวดหมู่: countries

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcountries

  • การออกเสียงคำว่า Zimbabwe Zimbabwe
  • การออกเสียงคำว่า China China