ภาษา:

ภาษาโชนา

[sn]

กลับไปยังภาษาโชนา

หมวดหมู่: armadillo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงarmadillo

ไม่มีคำในหมวดหมู่นี้.
คุณต้องการเพิ่มคำ?