ภาษา:

ภาษาสโลเวเนีย

[sl]

กลับไปยังภาษาสโลเวเนีย

หมวดหมู่: languages

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงlanguages

 • การออกเสียง : slovenščina slovenščina
 • การออกเสียง : Rus Rus
 • การออกเสียง : hrvaščina hrvaščina
 • การออกเสียง : švedščina švedščina
 • การออกเสียง : lakota lakota
 • การออกเสียง : nizozemščina nizozemščina
 • การออกเสียง : francoščina francoščina
 • การออกเสียง : norveščina norveščina
 • การออกเสียง : danščina danščina
 • การออกเสียง : angleščina angleščina
 • การออกเสียง : madžarščina madžarščina
 • การออกเสียง : nemščina nemščina
 • การออกเสียง : portugalščina portugalščina
 • การออกเสียง : španščina španščina
 • การออกเสียง : Rumeno Rumeno