ภาษา:

ภาษาสโลเวเนีย

[sl]

กลับไปยังภาษาสโลเวเนีย

หมวดหมู่: first names

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfirst names

 • การออกเสียง : Sara Sara
 • การออกเสียง : Katja Katja
 • การออกเสียง : April April
 • การออกเสียง : Jennifer Jennifer
 • การออกเสียง : Elizabeth Elizabeth
 • การออกเสียง : Robin Robin
 • การออกเสียง : Simon Simon
 • การออกเสียง : Adrian Adrian
 • การออกเสียง : Vesna Vesna
 • การออกเสียง : Laura Laura
 • การออกเสียง : Erik Erik
 • การออกเสียง : Oskar Oskar
 • การออกเสียง : Ljubomir Ljubomir
 • การออกเสียง : Lea Lea
 • การออกเสียง : Alen Alen
 • การออกเสียง : Vladimir Vladimir
 • การออกเสียง : Anika Anika
 • การออกเสียง : ime ime
 • การออกเสียง : gad gad
 • การออกเสียง : Dušan Dušan
 • การออกเสียง : Raymond Raymond
 • การออกเสียง : azil azil
 • การออกเสียง : Dick Dick
 • การออกเสียง : Julija Julija
 • การออกเสียง : Milenko Milenko
 • การออกเสียง : bo bo
 • การออกเสียง : Kosti Kosti