ภาษา:

ภาษาสโลวัก

[sk]

กลับไปยังภาษาสโลวัก

หมวดหมู่: zwierzęta

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงzwierzęta

  • การออกเสียง : makrela makrela
  • การออกเสียง : kura kura
  • การออกเสียง : ryba ryba
  • การออกเสียง : kuna kuna
  • การออกเสียง : kojot kojot
  • การออกเสียง : drozd drozd
  • การออกเสียง : ropucha ropucha