ภาษา:

ภาษาสโลวัก

[sk]

กลับไปยังภาษาสโลวัก

หมวดหมู่: slovakia

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงslovakia

 • การออกเสียงคำว่า Vysoké Tatry Vysoké Tatry
 • การออกเสียงคำว่า Banská Štiavnica Banská Štiavnica
 • การออกเสียงคำว่า Kraľovany Kraľovany
 • การออกเสียงคำว่า Čadca Čadca
 • การออกเสียงคำว่า slovenčina slovenčina
 • การออกเสียงคำว่า helcmanovce helcmanovce
 • การออกเสียงคำว่า Tatras Tatras
 • การออกเสียงคำว่า Slovenský Raj Slovenský Raj
 • การออกเสียงคำว่า Turany Turany
 • การออกเสียงคำว่า Plešivec Plešivec
 • การออกเสียงคำว่า Vyšný Komárnik Vyšný Komárnik
 • การออกเสียงคำว่า Slovensko Slovensko
 • การออกเสียงคำว่า Štôla Štôla