ภาษา:

ภาษาสโลวัก

[sk]

กลับไปยังภาษาสโลวัก

หมวดหมู่: slovakia

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงslovakia

 • การออกเสียง : Vysoké Tatry Vysoké Tatry
 • การออกเสียง : Banská Štiavnica Banská Štiavnica
 • การออกเสียง : Čadca Čadca
 • การออกเสียง : helcmanovce helcmanovce
 • การออกเสียง : Kraľovany Kraľovany
 • การออกเสียง : slovenčina slovenčina
 • การออกเสียง : Tatras Tatras
 • การออกเสียง : Slovenský Raj Slovenský Raj
 • การออกเสียง : Turany Turany
 • การออกเสียง : Plešivec Plešivec
 • การออกเสียง : Vyšný Komárnik Vyšný Komárnik
 • การออกเสียง : Slovensko Slovensko
 • การออกเสียง : Topoľčianky Topoľčianky
 • การออกเสียง : Malacky Malacky
 • การออกเสียง : Štôla Štôla