ภาษา:

สโลวัก

[sk]

กลับไปยัง สโลวัก

 • การออกเสียงคำว่า Jura Jura
 • การออกเสียงคำว่า Hadaikum Hadaikum
 • การออกเสียงคำว่า Archaikum Archaikum
 • การออกเสียงคำว่า fanerozoikum fanerozoikum
 • การออกเสียงคำว่า mezozoikum mezozoikum
 • การออกเสียงคำว่า krieda krieda
 • การออกเสียงคำว่า paleogén paleogén
 • การออกเสียงคำว่า pleistocén pleistocén
 • การออกเสียงคำว่า pliocén pliocén
 • การออกเสียงคำว่า miocén miocén
 • การออกเสียงคำว่า eocén eocén
 • การออกเสียงคำว่า oligocén oligocén
 • การออกเสียงคำว่า neogén neogén
 • การออกเสียงคำว่า Proterozoikum Proterozoikum
 • การออกเสียงคำว่า ordovik ordovik
 • การออกเสียงคำว่า silúr silúr
 • การออกเสียงคำว่า karbón karbón
 • การออกเสียงคำว่า devón devón
 • การออกเสียงคำว่า Kenozoikum Kenozoikum
 • การออกเสียงคำว่า perm perm
 • การออกเสียงคำว่า Trias Trias
 • การออกเสียงคำว่า eón eón