ภาษา:

สโลวัก

[sk]

กลับไปยัง สโลวัก

 • การออกเสียงคำว่า Marek Marek
 • การออกเสียงคำว่า meno meno
 • การออกเสียงคำว่า bo bo
 • การออกเสียงคำว่า romana romana
 • การออกเสียงคำว่า Svetlana Svetlana
 • การออกเสียงคำว่า Michal Michal
 • การออกเสียงคำว่า Gabriela Gabriela
 • การออกเสียงคำว่า Simon Simon
 • การออกเสียงคำว่า Patrik Patrik
 • การออกเสียงคำว่า Sára Sára
 • การออกเสียงคำว่า Štefan Štefan
 • การออกเสียงคำว่า Zuzana Zuzana
 • การออกเสียงคำว่า Marián Marián
 • การออกเสียงคำว่า Dušan Dušan
 • การออกเสียงคำว่า František František
 • การออกเสียงคำว่า Pavla Pavla
 • การออกเสียงคำว่า Daniela Daniela
 • การออกเสียงคำว่า ale ale