ภาษา:

สโลวัก

[sk]

กลับไปยัง สโลวัก

 • การออกเสียงคำว่า bolestne bolestne
 • การออกเสียงคำว่า sada sada
 • การออกเสียงคำว่า poriadne poriadne
 • การออกเสียงคำว่า beznádejne beznádejne
 • การออกเสียงคำว่า bleskovo bleskovo
 • การออกเสียงคำว่า tam tam
 • การออกเสียงคำว่า úspešne úspešne
 • การออกเสียงคำว่า neúprosne neúprosne
 • การออกเสียงคำว่า bez bez
 • การออกเสียงคำว่า za za
 • การออกเสียงคำว่า teraz teraz
 • การออกเสียงคำว่า nad nad
 • การออกเสียงคำว่า okolo okolo
 • การออกเสียงคำว่า zprudka zprudka
 • การออกเสียงคำว่า blízky blízky