ภาษา:

ภาษาสโลวัก

[sk]

กลับไปยังภาษาสโลวัก

หมวดหมู่: časovanie

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงčasovanie

  • การออกเสียง : horieť horieť
  • การออกเสียง : Fungovať Fungovať
  • การออกเสียง : dúfať dúfať
  • การออกเสียง : Deliť Deliť
  • การออกเสียง : ďakujem ďakujem
  • การออกเสียง : ďakovať ďakovať
  • การออกเสียง : cítiť cítiť
  • การออกเสียง : cestovať cestovať
  • การออกเสียง : byť byť
  • การออกเสียง : Bolieť Bolieť