ภาษา:

ภาษาสันสกฤต

[sa]

กลับไปยังภาษาสันสกฤต

หมวดหมู่: surprise

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsurprise