ภาษา:

ภาษาสันสกฤต

[sa]

กลับไปยังภาษาสันสกฤต

หมวดหมู่: Sanskrit

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงSanskrit

 • การออกเสียง : Ājñā Ājñā
 • การออกเสียง : Avatar Avatar
 • การออกเสียง : Bhagavad Gita Bhagavad Gita
 • การออกเสียง : Brahman Brahman
 • การออกเสียง : garbhagriha garbhagriha
 • การออกเสียง : hari hari
 • การออกเสียง : Kama Sutra Kama Sutra
 • การออกเสียง : Mahabharata Mahabharata
 • การออกเสียง : mantra mantra
 • การออกเสียง : Paraga Paraga
 • การออกเสียง : Ramayana Ramayana
 • การออกเสียง : shanti shanti
 • การออกเสียง : Urvi Urvi
 • การออกเสียง : vimaya vimaya
 • การออกเสียง : प्रत्युष प्रत्युष