ภาษา:

สันสกฤต

[sa]

กลับไปยัง สันสกฤต

หมวดหมู่: Sanskrit

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงSanskrit

 • การออกเสียงคำว่า Avatar Avatar
 • การออกเสียงคำว่า mantra mantra
 • การออกเสียงคำว่า ajna ajna
 • การออกเสียงคำว่า Bhagavad Gita Bhagavad Gita
 • การออกเสียงคำว่า Brahman Brahman
 • การออกเสียงคำว่า shanti shanti
 • การออกเสียงคำว่า Urvi Urvi
 • การออกเสียงคำว่า hari hari
 • การออกเสียงคำว่า Paraga Paraga
 • การออกเสียงคำว่า Mahabharata Mahabharata
 • การออกเสียงคำว่า Ramayana Ramayana
 • การออกเสียงคำว่า vimaya vimaya
 • การออกเสียงคำว่า प्रत्युष प्रत्युष
 • การออกเสียงคำว่า Kama Sutra Kama Sutra