ภาษา:

รัสเซีย

[ru]

กลับไปยัง รัสเซีย

 • การออกเสียงคำว่า Джангиров Джангиров
 • การออกเสียงคำว่า Жаркова Жаркова
 • การออกเสียงคำว่า Весельницкий Весельницкий
 • การออกเสียงคำว่า Старостин Старостин
 • การออกเสียงคำว่า Хорохордин Хорохордин
 • การออกเสียงคำว่า Дудоров Дудоров
 • การออกเสียงคำว่า Левонтин Левонтин
 • การออกเสียงคำว่า Парфенчиков Парфенчиков
 • การออกเสียงคำว่า Худилайнен Худилайнен
 • การออกเสียงคำว่า Чернушенко Чернушенко
 • การออกเสียงคำว่า Олексив Олексив
 • การออกเสียงคำว่า Копышкин Копышкин
 • การออกเสียงคำว่า Кондрикова Кондрикова
 • การออกเสียงคำว่า кондриков кондриков
 • การออกเสียงคำว่า Иосиф Хейфиц Иосиф Хейфиц
 • การออกเสียงคำว่า Розенберг Розенберг
 • การออกเสียงคำว่า Бехштейн Бехштейн
 • การออกเสียงคำว่า Ачкасов Ачкасов
 • การออกเสียงคำว่า Мнушкин Мнушкин
 • การออกเสียงคำว่า Меткин Меткин
 • การออกเสียงคำว่า Кудров Кудров
 • การออกเสียงคำว่า Павлова Павлова
 • การออกเสียงคำว่า Гамкрелидзе Гамкрелидзе
 • การออกเสียงคำว่า Кнышев Кнышев
 • การออกเสียงคำว่า Щаранский Щаранский
 • การออกเสียงคำว่า Сэсюли Сэсюли
 • การออกเสียงคำว่า Бадрак Бадрак
 • การออกเสียงคำว่า Турчинов Турчинов
 • การออกเสียงคำว่า Хворова Хворова
 • การออกเสียงคำว่า Усыскин Усыскин