ภาษา:

ภาษารัสเซีย

[ru]

กลับไปยังภาษารัสเซีย

หมวดหมู่: сущeствитeльноe

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงсущeствитeльноe