ภาษา:

รัสเซีย

[ru]

กลับไปยัง รัสเซีย

 • การออกเสียงคำว่า Мойеро Мойеро
 • การออกเสียงคำว่า Омолой Омолой
 • การออกเสียงคำว่า Удя Удя
 • การออกเสียงคำว่า Аллах-Юнь Аллах-Юнь
 • การออกเสียงคำว่า Ямбукан Ямбукан
 • การออกเสียงคำว่า Олёкма Олёкма
 • การออกเสียงคำว่า Прончищева Прончищева
 • การออกเสียงคำว่า Тюкян Тюкян
 • การออกเสียงคำว่า Учур Учур
 • การออกเสียงคำว่า Ыгыатта Ыгыатта
 • การออกเสียงคำว่า Аякли Аякли
 • การออกเสียงคำว่า Вилюй Вилюй
 • การออกเสียงคำว่า Хилок Хилок
 • การออกเสียงคำว่า Джерба Джерба
 • การออกเสียงคำว่า Курейка Курейка
 • การออกเสียงคำว่า Молодо Молодо
 • การออกเสียงคำว่า Хантайка Хантайка
 • การออกเสียงคำว่า Амалат Амалат
 • การออกเสียงคำว่า Бытантай Бытантай
 • การออกเสียงคำว่า Лена (река) Лена (река)
 • การออกเสียงคำว่า Муя Муя
 • การออกเสียงคำว่า Нюя Нюя
 • การออกเสียงคำว่า Турухан Турухан
 • การออกเสียงคำว่า Яна (река) Яна (река)
 • การออกเสียงคำว่า Дудыпта Дудыпта
 • การออกเสียงคำว่า Оленёк Оленёк
 • การออกเสียงคำว่า Пеледуй Пеледуй
 • การออกเสียงคำว่า Аян Аян
 • การออกเสียงคำว่า Витим Витим
 • การออกเสียงคำว่า Тунгир Тунгир