ภาษา:

รัสเซีย

[ru]

กลับไปยัง รัสเซีย

 • การออกเสียงคำว่า Бадяриха Бадяриха
 • การออกเสียงคำว่า Мама (река) Мама (река)
 • การออกเสียงคำว่า Муна Муна
 • การออกเสียงคำว่า Туостах Туостах
 • การออกเสียงคำว่า Ципа Ципа
 • การออกเสียงคำว่า Илга Илга
 • การออกเสียงคำว่า Маймакан Маймакан
 • การออกเสียงคำว่า Северная Северная
 • การออกเสียงคำว่า Котуй Котуй
 • การออกเสียงคำว่า Синяя (река) Синяя (река)
 • การออกเสียงคำว่า Томпо Томпо
 • การออกเสียงคำว่า Сартанг Сартанг
 • การออกเสียงคำว่า Нюкжа Нюкжа
 • การออกเสียงคำว่า Рассоха Рассоха
 • การออกเสียงคำว่า Каренга Каренга
 • การออกเสียงคำว่า Учами Учами
 • การออกเสียงคำว่า Чибагалах Чибагалах
 • การออกเสียงคำว่า Аим Аим
 • การออกเสียงคำว่า Гонам Гонам
 • การออกเสียงคำว่า Колыма Колыма
 • การออกเสียงคำว่า Маймеча Маймеча
 • การออกเสียงคำว่า Моторчуна Моторчуна
 • การออกเสียงคำว่า Пясина Пясина
 • การออกเสียงคำว่า Тумара Тумара
 • การออกเสียงคำว่า Батомга Батомга
 • การออกเสียงคำว่า Джарджан Джарджан
 • การออกเสียงคำว่า Котуйкан Котуйкан
 • การออกเสียงคำว่า Линде Линде
 • การออกเสียงคำว่า Намана Намана
 • การออกเสียงคำว่า Агапэ Агапэ