ภาษา:

โรมาเนีย

[ro]

กลับไปยัง โรมาเนีย

 • การออกเสียงคำว่า căpăţână căpăţână
 • การออกเสียงคำว่า osie osie
 • การออกเสียงคำว่า opor opor
 • การออกเสียงคำว่า lignină lignină
 • การออกเสียงคำว่า delignificare delignificare
 • การออกเสียงคำว่า ierbos ierbos
 • การออกเสียงคำว่า rogojină rogojină
 • การออกเสียงคำว่า bucşău bucşău
 • การออกเสียงคำว่า năgară năgară
 • การออกเสียงคำว่า sălbăţie sălbăţie
 • การออกเสียงคำว่า ciormoiag ciormoiag
 • การออกเสียงคำว่า rămăşiţă rămăşiţă
 • การออกเสียงคำว่า zdrumicătură zdrumicătură
 • การออกเสียงคำว่า sfărâmătură sfărâmătură
 • การออกเสียงคำว่า sediment sediment
 • การออกเสียงคำว่า dezagregare dezagregare
 • การออกเสียงคำว่า sedimentar sedimentar
 • การออกเสียงคำว่า burduşire burduşire
 • การออกเสียงคำว่า motiv motiv