ภาษา:

โรมาเนีย

[ro]

กลับไปยัง โรมาเนีย

 • การออกเสียงคำว่า Amelia Amelia
 • การออกเสียงคำว่า Natalia Natalia
 • การออกเสียงคำว่า Daria Daria
 • การออกเสียงคำว่า Petronela Petronela
 • การออกเสียงคำว่า Teodora Teodora
 • การออกเสียงคำว่า Lidia Lidia
 • การออกเสียงคำว่า Emiliana Emiliana
 • การออกเสียงคำว่า Felicia Felicia
 • การออกเสียงคำว่า Irina Irina
 • การออกเสียงคำว่า Isabela Isabela
 • การออกเสียงคำว่า Emilia Emilia
 • การออกเสียงคำว่า Adrian Adrian
 • การออกเสียงคำว่า Stefania Stefania
 • การออกเสียงคำว่า Damian Damian
 • การออกเสียงคำว่า Marian Marian