ภาษา:

โรมาเนีย

[ro]

กลับไปยัง โรมาเนีย

 • การออกเสียงคำว่า Pansa Pansa
 • การออกเสียงคำว่า liber liber
 • การออกเสียงคำว่า compas compas
 • การออกเสียงคำว่า colonel colonel
 • การออกเสียงคำว่า vulgar vulgar
 • การออกเสียงคำว่า tapa tapa
 • การออกเสียงคำว่า Tina Tina
 • การออกเสียงคำว่า Capitol Capitol
 • การออกเสียงคำว่า magazin magazin
 • การออกเสียงคำว่า mar mar
 • การออกเสียงคำว่า Marina Marina
 • การออกเสียงคำว่า Mariana Mariana
 • การออกเสียงคำว่า zona zona
 • การออกเสียงคำว่า fel fel
 • การออกเสียงคำว่า ger ger
 • การออกเสียงคำว่า Magda Magda
 • การออกเสียงคำว่า Iona Iona
 • การออกเสียงคำว่า ton ton
 • การออกเสียงคำว่า sol sol
 • การออกเสียงคำว่า tonic tonic
 • การออกเสียงคำว่า vaca vaca
 • การออกเสียงคำว่า metal metal
 • การออกเสียงคำว่า oca oca
 • การออกเสียงคำว่า os os
 • การออกเสียงคำว่า parola parola
 • การออกเสียงคำว่า vin vin
 • การออกเสียงคำว่า moral moral
 • การออกเสียงคำว่า barat barat
 • การออกเสียงคำว่า Soldat Soldat
 • การออกเสียงคำว่า conte conte