ภาษา:

ภาษาโรมาเนีย

[ro]

กลับไปยังภาษาโรมาเนีย

หมวดหมู่: names

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnames

 • การออกเสียง : apa apa
 • การออกเสียง : Prost Prost
 • การออกเสียง : agil agil
 • การออกเสียง : Bogdan Bogdan
 • การออกเสียง : ilic ilic
 • การออกเสียง : este este
 • การออกเสียง : Angela Gheorghiu Angela Gheorghiu
 • การออกเสียง : Irina Irina
 • การออกเสียง : Tristan Tzara Tristan Tzara
 • การออกเสียง : Ioan Ioan
 • การออกเสียง : Lucia Lucia
 • การออกเสียง : Diana Diana
 • การออกเสียง : Daniel Daniel
 • การออกเสียง : Uranus Uranus
 • การออกเสียง : aşa aşa
 • การออกเสียง : Claudia Claudia
 • การออกเสียง : pat pat
 • การออกเสียง : Belarus Belarus
 • การออกเสียง : Vasile Vasile
 • การออกเสียง : Zeul Zeul
 • การออกเสียง : Mariana Mariana
 • การออกเสียง : Urs Urs
 • การออกเสียง : rob rob
 • การออกเสียง : nega nega
 • การออกเสียง : gura gura
 • การออกเสียง : abil abil
 • การออกเสียง : Sabina Sabina
 • การออกเสียง : foale foale
 • การออกเสียง : Lins Lins
 • การออกเสียง : eter eter
 • การออกเสียง : cancelar cancelar
 • การออกเสียง : leal leal
 • การออกเสียง : Alex Alex
 • การออกเสียง : vad vad
 • การออกเสียง : abraş abraş
 • การออกเสียง : acar acar
 • การออกเสียง : Natalia Natalia
 • การออกเสียง : Teodora Teodora
 • การออกเสียง : Apollo Apollo
 • การออกเสียง : spaniol spaniol
 • การออกเสียง : papuc papuc
 • การออกเสียง : violet violet
 • การออกเสียง : Magdalena Magdalena
 • การออกเสียง : toma toma
 • การออกเสียง : dat dat
 • การออกเสียง : familia familia
 • การออกเสียง : al al
 • การออกเสียง : manta manta
 • การออกเสียง : jur jur
 • การออกเสียง : Remus Remus
 • การออกเสียง : Eduard Eduard
 • การออกเสียง : Bran Bran
 • การออกเสียง : puf puf
 • การออกเสียง : Adam Adam
 • การออกเสียง : elan elan
 • การออกเสียง : Hera Hera
 • การออกเสียง : Sara Sara
 • การออกเสียง : halat halat
 • การออกเสียง : atom atom
 • การออกเสียง : Abel Abel
 • การออกเสียง : Hust Hust
 • การออกเสียง : dres dres
 • การออกเสียง : canal canal
 • การออกเสียง : Costinel Costinel
 • การออกเสียง : blazon blazon
 • การออกเสียง : arca arca
 • การออกเสียง : brand brand
 • การออกเสียง : Quintus Quintus
 • การออกเสียง : Romulus Romulus
 • การออกเสียง : castel castel
 • การออกเสียง : arcan arcan
 • การออกเสียง : spera spera
 • การออกเสียง : Lidia Lidia
 • การออกเสียง : muntean muntean
 • การออกเสียง : arctic arctic
 • การออกเสียง : fidel fidel
 • การออกเสียง : Cupid Cupid
 • การออกเสียง : Baldovin Baldovin
 • การออกเสียง : Arman Arman
 • การออกเสียง : Baier Baier
 • การออกเสียง : mar mar
 • การออกเสียง : arat arat
 • การออกเสียง : Maori Maori
 • การออกเสียง : Marina Marina
 • การออกเสียง : prins prins
 • การออกเสียง : Pantelis Kapetanos Pantelis Kapetanos
 • การออกเสียง : Mungiu Mungiu
 • การออกเสียง : Voiculescu Voiculescu
 • การออกเสียง : Stănculescu Stănculescu
 • การออกเสียง : hornar hornar
 • การออกเสียง : demers demers
 • การออกเสียง : Iona Iona
 • การออกเสียง : Berna Berna
 • การออกเสียง : pocher pocher
 • การออกเสียง : Albert Albert
 • การออกเสียง : solz solz
 • การออกเสียง : avar avar
 • การออกเสียง : abaca abaca
 • การออกเสียง : rustic rustic
 • การออกเสียง : Diac Diac