ภาษา:

โรมาเนีย

[ro]

กลับไปยัง โรมาเนีย

 • การออกเสียงคำว่า Belarus Belarus
 • การออกเสียงคำว่า Stănculescu Stănculescu
 • การออกเสียงคำว่า Apollo Apollo
 • การออกเสียงคำว่า Diana Diana
 • การออกเสียงคำว่า blazon blazon
 • การออกเสียงคำว่า arctic arctic
 • การออกเสียงคำว่า eter eter
 • การออกเสียงคำว่า mar mar
 • การออกเสียงคำว่า pat pat
 • การออกเสียงคำว่า Alex Alex
 • การออกเสียงคำว่า Sara Sara
 • การออกเสียงคำว่า spera spera
 • การออกเสียงคำว่า rob rob
 • การออกเสียงคำว่า leal leal
 • การออกเสียงคำว่า Prost Prost
 • การออกเสียงคำว่า Hera Hera
 • การออกเสียงคำว่า Raisa Raisa
 • การออกเสียงคำว่า Marina Marina
 • การออกเสียงคำว่า Mariana Mariana
 • การออกเสียงคำว่า Urs Urs
 • การออกเสียงคำว่า Sabina Sabina
 • การออกเสียงคำว่า Magdalena Magdalena
 • การออกเสียงคำว่า Daniel Daniel
 • การออกเสียงคำว่า Daria Daria
 • การออกเสียงคำว่า dat dat
 • การออกเสียงคำว่า demers demers
 • การออกเสียงคำว่า fidel fidel
 • การออกเสียงคำว่า Eduard Eduard
 • การออกเสียงคำว่า Albert Albert
 • การออกเสียงคำว่า Adam Adam