ภาษา:

ภาษาโรมาเนีย

[ro]

กลับไปยังภาษาโรมาเนีย

หมวดหมู่: male names

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmale names

 • การออกเสียง : Temistocle Temistocle
 • การออกเสียง : Octavian Octavian
 • การออกเสียง : Adi Adi
 • การออกเสียง : Eduard Eduard
 • การออกเสียง : Petrică Petrică
 • การออกเสียง : Cezar Cezar
 • การออกเสียง : Anghel Anghel
 • การออกเสียง : Leonard Leonard
 • การออกเสียง : Ştefănică Ştefănică
 • การออกเสียง : Tudorică Tudorică
 • การออกเสียง : Iorgovan Iorgovan
 • การออกเสียง : Graţian Graţian
 • การออกเสียง : Voinea Voinea
 • การออกเสียง : Nistor Nistor
 • การออกเสียง : Oprea Oprea
 • การออกเสียง : Voichiţă Voichiţă
 • การออกเสียง : Vasilache Vasilache
 • การออกเสียง : Dumitru Dumitru
 • การออกเสียง : Lazăr Lazăr
 • การออกเสียง : Ionică Ionică
 • การออกเสียง : Abel Abel
 • การออกเสียง : Săndel Săndel
 • การออกเสียง : Stănel Stănel
 • การออกเสียง : Ondin Ondin
 • การออกเสียง : Geo Geo
 • การออกเสียง : Marin Marin
 • การออกเสียง : Iulius Iulius
 • การออกเสียง : Ilie Ilie
 • การออกเสียง : Gheorghieş Gheorghieş
 • การออกเสียง : Gelu Gelu
 • การออกเสียง : titi titi
 • การออกเสียง : Dianu Dianu
 • การออกเสียง : Leontin Leontin
 • การออกเสียง : Florentin Florentin
 • การออกเสียง : Panait Panait
 • การออกเสียง : Dorinel Dorinel
 • การออกเสียง : Ilarion Ilarion
 • การออกเสียง : Eftimie Eftimie
 • การออกเสียง : Gheorghiţă Gheorghiţă
 • การออกเสียง : Şerban Şerban
 • การออกเสียง : Dragomir Dragomir
 • การออกเสียง : Eusebiu Eusebiu
 • การออกเสียง : Mărin Mărin
 • การออกเสียง : Iorgu Iorgu
 • การออกเสียง : sever sever
 • การออกเสียง : Flavius Flavius
 • การออกเสียง : Chiriac Chiriac
 • การออกเสียง : Nae Nae
 • การออกเสียง : Ispas Ispas
 • การออกเสียง : Leopold Leopold
 • การออกเสียง : Teodosie Teodosie
 • การออกเสียง : Gavril Gavril
 • การออกเสียง : Iulian Iulian
 • การออกเสียง : Teodor Teodor
 • การออกเสียง : Paraschiv Paraschiv
 • การออกเสียง : Dorin Dorin
 • การออกเสียง : Gogu Gogu
 • การออกเสียง : Eugeniu Eugeniu
 • การออกเสียง : Costache Costache
 • การออกเสียง : Petru Petru
 • การออกเสียง : Nedelea Nedelea
 • การออกเสียง : Roman Roman
 • การออกเสียง : Petroniu Petroniu
 • การออกเสียง : Valeriu Valeriu
 • การออกเสียง : Zamfir Zamfir
 • การออกเสียง : Niculae Niculae
 • การออกเสียง : Antoniu Antoniu
 • การออกเสียง : Arsen Arsen
 • การออกเสียง : Ron Ron
 • การออกเสียง : Cosmin Cosmin
 • การออกเสียง : Doru Doru
 • การออกเสียง : Sandu Sandu
 • การออกเสียง : gabi gabi
 • การออกเสียง : Tudorel Tudorel
 • การออกเสียง : alin alin
 • การออกเสียง : Irinel Irinel
 • การออกเสียง : Rică Rică
 • การออกเสียง : Nicodim Nicodim
 • การออกเสียง : Noris Noris
 • การออกเสียง : Viktor Viktor
 • การออกเสียง : Petruş Petruş
 • การออกเสียง : Dragoş Dragoş
 • การออกเสียง : Costel Costel
 • การออกเสียง : Albert Albert
 • การออกเสียง : Mugur Mugur
 • การออกเสียง : costa costa
 • การออกเสียง : Clementin Clementin
 • การออกเสียง : Niculaie Niculaie
 • การออกเสียง : Sterian Sterian
 • การออกเสียง : Stere Stere