ภาษา:

ภาษาโรมาเนีย

[ro]

กลับไปยังภาษาโรมาเนีย

หมวดหมู่: male names

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmale names

 • การออกเสียง : Eduard Eduard
 • การออกเสียง : costa costa
 • การออกเสียง : Cosmin Cosmin
 • การออกเสียง : Israel Israel
 • การออกเสียง : titi titi
 • การออกเสียง : Eric Eric
 • การออกเสียง : costi costi
 • การออกเสียง : gabi gabi
 • การออกเสียง : Leonard Leonard
 • การออกเสียง : alin alin
 • การออกเสียง : Ivan Ivan
 • การออกเสียง : Jean Jean
 • การออกเสียง : Ron Ron
 • การออกเสียง : Roman Roman
 • การออกเสียง : Maxim Maxim
 • การออกเสียง : Daniel Daniel
 • การออกเสียง : Iulius Iulius
 • การออกเสียง : Marin Marin
 • การออกเสียง : Arsen Arsen
 • การออกเสียง : Albert Albert
 • การออกเสียง : Dejan Dejan
 • การออกเสียง : Viktor Viktor
 • การออกเสียง : Teodor Teodor
 • การออกเสียง : Adam Adam
 • การออกเสียง : Emil Emil
 • การออกเสียง : Hugo Hugo
 • การออกเสียง : Bogdan Bogdan
 • การออกเสียง : Filip Filip
 • การออกเสียง : Teofil Teofil
 • การออกเสียง : Gustav Gustav
 • การออกเสียง : Valentin Valentin
 • การออกเสียง : Eugen Eugen
 • การออกเสียง : Rafael Rafael
 • การออกเสียง : Anton Anton
 • การออกเสียง : George George
 • การออกเสียง : Abel Abel
 • การออกเสียง : Leopold Leopold
 • การออกเสียง : Adrian Adrian
 • การออกเสียง : sima sima
 • การออกเสียง : sever sever
 • การออกเสียง : Ioan Ioan
 • การออกเสียง : Dimitri Dimitri
 • การออกเสียง : Adrian Cherciu Adrian Cherciu
 • การออกเสียง : Apostol Apostol
 • การออกเสียง : Luca Luca
 • การออกเสียง : Dragomir Dragomir
 • การออกเสียง : Radu Radu
 • การออกเสียง : Alexandru Alexandru
 • การออกเสียง : Cătălin Cătălin
 • การออกเสียง : Claudiu Claudiu
 • การออกเสียง : Dragoş Dragoş
 • การออกเสียง : Octavian Octavian
 • การออกเสียง : Virgiliu Virgiliu
 • การออกเสียง : Panait Panait
 • การออกเสียง : Gheorghieş Gheorghieş
 • การออกเสียง : Noris Noris
 • การออกเสียง : Stere Stere
 • การออกเสียง : Valeriu Valeriu
 • การออกเสียง : Nicodim Nicodim
 • การออกเสียง : Stănel Stănel
 • การออกเสียง : Zamfir Zamfir
 • การออกเสียง : Petre Petre
 • การออกเสียง : Mihnea Mihnea
 • การออกเสียง : Sandu Sandu
 • การออกเสียง : Vlad Vlad
 • การออกเสียง : Sterian Sterian
 • การออกเสียง : Rareş Rareş
 • การออกเสียง : Vasilache Vasilache
 • การออกเสียง : Nicolae Nicolae
 • การออกเสียง : Ştefan Ştefan
 • การออกเสียง : Petrică Petrică
 • การออกเสียง : Traian Traian
 • การออกเสียง : Mişu Mişu
 • การออกเสียง : Şerban Şerban
 • การออกเสียง : Vlăduţ Vlăduţ
 • การออกเสียง : Ondin Ondin
 • การออกเสียง : Temistocle Temistocle
 • การออกเสียง : Răzvan Răzvan
 • การออกเสียง : Vasile Vasile
 • การออกเสียง : Niculae Niculae
 • การออกเสียง : Ştefănel Ştefănel
 • การออกเสียง : Petroniu Petroniu
 • การออกเสียง : Tudorel Tudorel
 • การออกเสียง : Mugur Mugur
 • การออกเสียง : Voichiţă Voichiţă
 • การออกเสียง : Oprea Oprea
 • การออกเสียง : Rică Rică
 • การออกเสียง : Vicenţiu Vicenţiu
 • การออกเสียง : Niculaie Niculaie
 • การออกเสียง : Ştefănică Ştefănică
 • การออกเสียง : Petru Petru
 • การออกเสียง : Tudorică Tudorică
 • การออกเสียง : Nae Nae
 • การออกเสียง : Silviu Silviu
 • การออกเสียง : Voicu Voicu
 • การออกเสียง : Pamfil Pamfil
 • การออกเสียง : Teodosie Teodosie
 • การออกเสียง : Nistor Nistor
 • การออกเสียง : Stelea Stelea
 • การออกเสียง : Petruş Petruş